Zemkopības institūtā ierīkotas aizlieguma zīmes
KARTĒ ar sarkanajiem punktiem atzīmētas vietas, kur ierīkota zīme “Braukt aizliegts!”.

Saistībā ar iedzīvotāju ierosinājumu Zemkopības institūtā, netālu no stāvvietas Aizkraukles pilskalna apmeklētājiem, ierīkotas aizlieguma zīmes “Braukt aizliegts!”. Turpmāk ekskursanti nevarēs iebraukt daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Šoziem Skrīveru novada dome saņēma satrauktas iedzīvotāju iebildes, ka ekskursanti, kuri apmeklē pilskalnu, bieži vien neievēro norādi  un automašīnas nenovieto tām paredzētajā stāvlaukumā, bet gan Zemkopības institūta daudzdzīvokļu namu Nr.21 un 22 pagalmos. Iedzīvotāji  pamanījuši, ka bieži vien mašīnas tiek novietotas arī zaļajā zonā, pretī atkritumu konteineriem ceļa malā, tādējādi apdraudot ceļu satiksmi tām automašīnām, kas izbrauc no Zemkopības institūta 22. nama pagalma. Cilvēki ierosināja tur novietot aizlieguma vai citu ceļazīmi, kas liegtu iebraukšanu šajā teritorijā.

Skrīveru novada pašvaldības darbinieki sazinājās ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem, un saņemts saskaņojums šajā vietā ierīkot aizlieguma zīmes “Braukt aizliegts!”.

Skrīveru novada domes vides pārvaldības speciāliste Liena Valdmane-Girgensone informē, ka otrdien, 2. martā, viena aizlieguma zīmes “Braukt aizliegts!” ierīkota pie ceļa, kas aiz automašīnu stāvlaukuma ved uz daudzdzīvokļu mājām Nr. 21 un 22. Savukārt otra šāda ceļazīme novietota tuvāk šosejai, pie ceļa, tas ved uz garāžām. Līdz ar to šajās teritorijās ar automašīnām var iebraukt tikai tie cilvēki, kuri tur dzīvo, tāpat arī taksometri un automašīnas, kas nogādā vai brauc saņemt kravai, kā arī speciālie transportlīdzekļi, kas veic darbus šajā zonā, piemēram, izved atkritumus.

Ļoti ceram, ka šo ceļazīmju ierīkošana atrisinās situāciju. Savukārt ekskursantus, kuri apmeklē pilskalnu, lūdzam novietot automašīnas tam paredzētajā vietā, kur ir norāde “Stāvvieta”.