Zemgales Attīstības padome tiekas Jēkabpils novadā

Zemgales Attīstības padomes ikmēneša sēde notika Jēkabpils novadā trīs izcilu Latvijas dižgaru – Jāņa Akuratera, Aleksandra Grīna un Raiņa – novadā.

Pašvaldību vadītāji iepazinās ar novada, kurā mīt 4 478 iedzīvotāji, saimnieciskās dzīves, izglītības, kultūras un sociālā darba aktualitātēm. No pašvaldības izpilddirektores Guntas Dimitrijevas prezentācijas politiķi uzzināja, ka novada budžetā ieņēmumi nedaudz pārsniedz astoņu miljonus eiro, ka novadā ir četras vispārizglītojošās skolas – Ābeļu, Dignājas un Rubeņu pamatskola, kā arī Zasas vidusskola, ka izglītības darbiniekiem rasta iespēja bez maksas apmeklēt trīs veidu profesionālās pilnveides kursus, ko pedagogi labprāt izmanto, ka novadā izveidota un sekmīgi darbojas Kultūras pārvalde, kas ir netipiski lauku pašvaldībām, ka novadā ir trīs brīvdabas estrādes, darbojas 41 amatierkolektīvs, kultūras dzīvi bagātina amatniecības centrs “Rūme” un Sēlijas Amata prasmju muzejs Zasā.

Padomes dalībnieki veldzējās novada kultūrvēsturiskā mantojuma avotos, aplūkoja Jāņa Akuratera daiļrades taku Ābeļos, apmeklēja Aleksandra Grīna piemiņas vietu Kalna pagasta doktorātā, uzzināja par pašvaldības nodomiem labiekārtot, rakstnieka un valstsvīra, Aleksandra Grīna parku Kalna pagastā, jo šogad – augusta nogalē atzīmējama viņa 125. dzimšanas diena.

Sēdes lietišķajā daļā par jaunākajām kadastra un zemesgrāmatu procedūrām un būvju reģistrācijas nosacījumiem Padome iztaujāja Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta daļas vadītāju Dainu Ūdri un viņas speciālistu komandu, atbalstīja ZPR vēlmi piedalīties divos jaunos starptautiskos projektu konkursos, kas vērsti uz videi draudzīga zaļā sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanu, ieviešanu un popularizēšanu, kā arī uz kultūras tūrisma attīstības Stratēģijas izstrādi reģionā.

Vēl Padome nolēma sniegt finansiālu atbalstu Zemgales skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences norisei, kas notiks jau pavisam drīz – 28. februārī, LLU Jelgavā. Savukārt Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” pārstāvji Guna Trukšāne un Ivars Pirvics klātesošos iepazīstināja ar 5.un 6. jūnijā gaidāmo Zemgales kultūrvēsturiskā novada deju svētku “Dievs. Daba. Darbs” norises plānu. Svētki notiks Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra stadionā un pulcēs vairāku paaudžu vairāk nekā 1 500 dejotājus no 93 kolektīviem, kuri pārstāv Aizkraukles, Bauskas, Dobeles un Jelgavas tā dēvētos deju apriņķus. Svētku lielkoncertā dalībnieki izpildīs 28 novadam raksturīgas dejas un tas būs aizraujošs stāsts par cilvēka pieaugšanu, radīšanu un dzimtās zemes mīlestību. Lielkoncerta vadmotīvs aizgūts no zemgalietes, Annas Brigaderes autobiogrāfiskās triloģijas “Dievs.Daba.Darbs” nosaukuma.

Nākamo – marta sēdi – padome nolēma rīkot Pļaviņu novadā.

Juris Kālis,
Zemgales Plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists