Zemgalē notikusi Gada uzņēmēju tradicionālā godināšana

Majestātiskajā Rundāles pilī ceturto reizi notikusi tradicionālā Zemgales Gada uzņēmēju godināšana. Visu 22 pašvaldību nominētajiem laureātiem – uzņēmumu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un pašvaldību vadītāji pasniedza reģiona Atzinības rakstu, piemiņas velti un 500 eiro naudas balvu.

Par titula “Gada uzņēmējs Zemgalē 2019” īpašniekiem šogad kļuvuši sekojoši vidējie un mazie komercuzņēmumi: SIA “EVOPIPES” no Jelgavas, SIA “Jēkabpils zieds” no Jēkabpils, SIA “Aizkraukles saldumi” no Aizkraukles novada, SIA “Slaides” no Aknīstes novada, “Zaigas nams” no Auces novada, SIA “Kronis” no Bauskas novada, SIA “J.E.F.” no Dobeles novada, SIA “VIZULO” no Iecavas novada, SIA “Velmaraiši” no Jaunjelgavas novada, biedrība “Radošuma meka” no Jelgavas novada, z/s “Cielavas” no Jēkabpils novada, SIA “Hanza-elektro” no Kokneses novada, z/s “Avotiņi” no Krustpils novada, z/s “Bērzi” no Neretas novada, SIA “BILDBERG” no Ozolnieku novada, SIA “ECOS” no Pļaviņu novada, SIA “Kommats” no Rundāles novada, SIA “Miķelāni bekons” no Salas novada, SIA “WOODprint” no Skrīveru novada, SIA “Lielķēniņš” no Tērvetes novada, z/s “Bogdani” no Vecumnieku novada un SIA “RA 5” no Viesītes novada.

Vēlreiz sveicam un lielu Paldies sakām uzņēmumam SIA “WOODprint” īpašniekam Oskaram Gavaram par Skrīveru vārda stiprināšanu!

Dalībnieki baudīja Rundāles pils viesmīlību, sajūsminājās par Dobeles Mūzikas skolas audzēkņu, Salas novada vokālistes Adrianas Turlajas un Rundāles novada sieviešu vokālā ansambļa “Naktsvijoles” muzikālajiem priekšnesumiem. Par titula “Gada uzņēmējs Zemgalē” saņēmēju var kļūt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskās aktivitātes.

Informāciju sagatavoja:
Juris Kālis
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciālists