Vingrojam mājās!

Situācijā, kad noteikti dažādi ierobežojumi, nav atceltas fiziskās aktivitātes! Ikviena veselības nostiprināšanai tikai par labu nāks izkustēšanās un vingrojumi, kurus var veikt svaigā gaisā vai mājās.

Skrīveru kultūras centra tūrisma un sporta darba organizatore Zigrīda Sprukte iesaka izmantot Veselības ministrijas sagatavoto vingrojumu kompleksu cilvēkiem vecumā no 19 līdz 63 gadiem.