Vakances Skrīveru novada domē

Pašlaik Skrīveru novada dome izsludinājusi pieteikšanos uz divām vakancēm: novada bāriņtiesas priekšsēdētāja un daiļdārznieka amatiem.


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,
aicina pieteikties
daiļdārznieka (-ces) amatam

darba alga mēnesī no 492 eiro līdz 599 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu
  • izglītības dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2020.gada 16.martam pulksten 18.00 iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 26444662


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,
aicina pieteikties
Skrīveru novada domes bāriņtiesas priekšsēdētāja (-as) amatam
darba alga mēnesī 1005,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Prasības:

  • pretendentam jāatbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām
  • vēlama pieredze bāriņtiesas darbā

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma vēstule
  • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2020.gada 13.martam pulksten 15.00 iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 65197675