Svētku dievkalpojumi Skrīveru baptistu draudzē (Daugavas ielā 134b):
24.12. plkst. 17.00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
29.12. plkst. 12.00 Gada noslēguma dievkalpojums, kas būs īpaši veltīts bērniem.