Sprīdīša ielas pārbūvei tērēs vairāk nekā 70 tūkstošus eiro

Noslēdzies iepirkums Sprīdīša ielas posma un stāvlaukuma pārbūvei pie bērnudārza “Sprīdītis” – darbu izmaksas būs mazliet lielākas nekā iepriekš izstrādātajā kontroltāmē paredzēts. Skrīveru novada dome apstiprināja šīs izmaiņas, bet 75 procentus summas projekta īstenošanai plānots aizņemties Valsts kasē.

 Skrīveru novada dome jau 28. maijā nolēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegt investīciju projektu Sprīdīša ielas posma un stāvlaukuma pārbūvei pie pirmsskolas izglītības  “Sprīdītis”, plānojot šiem darbiem tērēt 69 000 eiro. Pabeidzot projekta iepirkuma procedūru, noskaidrojās, ka šo darbu veikšanai nepieciešams 71 678 eiro.

Skrīveru novada dome apstiprināja izmaksas un nolēma Valsts kasē aizņemties vairāk nekā 50 tūkstošus eiro. Naudu aizņemsies uz sešiem gadiem.

Skrīveru novada domes finanšu speciāliste sagatavos nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. “Ja aizņēmums tiks atteikts, šo projektu īstenosim par pašvaldības līdzekļiem,” paskaidro Skrīveru novada domes izpilddirektors Uldis Riekstiņš.

Sprīdīša ielas posma un stāvlaukuma pārbūvi plānots uzsākta jūlija beigās. Darbus veiks SIA “Ribetons ceļi”.

Lielu projektu īstenošana novados tagad jāsaskaņo ar nesen izveidoto Aizkraukles novada apvienojamo pašvaldību finanšu komisju. Topošā Aizkraukles novada finanšu komisijā darbojas visu pašreizējo novadu vadītāji, arī Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis.