Adrese: Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis: 65197383
E-pasts: saimnieks@skriveri.lv

Rekvizīti:
REĢ. NR. 58703000641

BANKA: SWEDBANK
KONTA NR.: LV94HABA0551020317400

BANKA: SEB BANKA
KONTA NR: LV74UNLA0055001086719

SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis: Aigars Sprudzāns, tālrunis 29419485

Darba laiks:

Darbdienās 8:00 – 17:00, pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdien 9:00-12:00; 13:00-16:00
Otrdien 13:00-16:00
Trešdien –
Ceturtdien –
Piektdien 9:00-12:00

Ārpus pieņemšanas laika apmeklējums iepriekš jāsaskaņo pa tālruni: 65197383

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Skrīveru saimnieks” viss pamatkapitāls pieder Skrīveru novada pašvaldībai.
Uzņēmuma pamatuzdevums ir nodrošināt Skrīveru novada iedzīvotājus un juridiskos patērētājus ar pastāvošajiem normatīviem atbilstošu dzeramo ūdeni, novadīt notekūdeņus, ražot siltumenerģiju, veikt apsaimniekošanā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā arī sniegt dažādus pakalpojumus novada iedzīvotājiem un izpildīt pašvaldības pasūtījumus. SIA „Skrīveru saimnieks” apsaimniekošanā ir 26 daudzdzīvokļu mājas, kā arī atsevišķi pašvaldības dzīvokļi ar kopējo platību 12713 m2, un pašvaldības ēka Daugavas ielā 88A ar kopējo platību 356 m2.

SIA “Skrīveru saimnieks” piedāvā šādus maksas pakalpojumus:

N.p.k.NosaukumsIzmaksa bez PVNCena ar PVN 21%**
1Dzeramais ūdens 1m³0,784 €0,949 €
2Notekūdeņi 1m³1,895 €2,293€
3Nosēdakas izvešana (attālums līdz 2,5 km)32,23 €39,00€
4Papildus km asenizācijas automobilim0,71 €0,86€
5Trases skalošana (1 stunda)18,50€22,39€
6MTZ traktora pakalpojumi zāles pļaušana, sniega tīrīšana (1 stunda)*25,00€30,25€
7Universālās pašgājējmašīnas pakalpojumi (zemes rakšana, grunts izlīdzināšana)*28,00€33,88€
8Sanitārtehniķa pakalpojumi 1 stunda****10,00€12,10€
9Kanalizācijas trašu tīrīšana ar mehānisko tīrītāju – 1 stunda30,00€36,30€
10Elektriķa pakalpojumi – 1 stunda****10,00€12,10€
11Transporta izdevumi (par 1 km)***0,43€0,56€
12Notekūdeņu pieņemšana attīrīšanai 1m³7,0€8,47€
13Tehnisko noteikumu izsniegšana pieslēguma izbūvei centralizētajam ūdensvadam7,11€8,60€
14Tehnisko noteikumu izsniegšana pieslēguma izbūvei centralizētajam kanalizācijas vadam7,11€8,60€

* Laika uzskaite sākas, tehnikai izbraucot no bāzes vietas.
** PVN likme noteikta 21% ja mainās noteiktā % likme mainās pakalpojuma galīgā maksa.
*** Transporta izdevumi tiek rēķināti no bāzes vietas tur un atpakaļ.
**** Objekta apsekošana ar mērķi konstatēt darbu apjomu 12,00  (14,52€ ar PVN)
Tehnikas pakalpojumus iepriekš vienojoties iespējams saņemt arī sestdienās.

Projekts “Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība”
Par projektu “Siltuma avota pārbūve Skrīveros”
Kā pievienoties ūdensvada un kanalizācijas tīklam
SIA “Skrīveru saimnieks” vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2021. gadam
BILANCE 2017.gada 9 mēnešiem
NAUDAS PLŪSMA 2017.gada 9 mēnešiem
Privātuma politika

2021. gada 1. ceturkšņa finanšu pārskats

Gada pārskats par 2020. gadu
Revidentu ziņojums pie 2020. gada pārskata

Finanšu pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem
2020. gada I pusgada finanšu pārskats
2020. gada 1. ceturkšņa finanšu pārskats

Gada pārskats par 2019. gadu
Revidentu ziņojums pie 2019. gada pārskata

Finanšu pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
Finanšu pārskats par 2019. gada 1. pusgadu
Finanšu pārskats par 2019. gada 1. ceturksni

Gada pārskats par 2018. gadu
Revidentu ziņojums pie 2018. gada pārskata