Skrīveru pagasta pārvaldes darbinieki strādā attālināti

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” un  Ministru kabineta  2021.gada 29.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no šī gada 11. oktobra Skrīveru pagasta pārvaldes darbinieki strādā attālināti.

KASES DARBA LAIKS PIRMDIENĀS 

 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Tālrunis informācijai 65197016

Nepieciešamības gadījumā lūgums sazināties ar darbiniekiem pa tālruni!

  • Lietvedības pārzine un dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: Inese Peļņika – tālrunis 65197747 vai 26593472, e-pasts: inese.pelnika@skriveri.lv
  • Zemes lietu speciāliste Anita Krusta, tālrunis 65197247, e-pasts: anita.krusta@skriveri.lv
  • Vides pārvaldības speciāliste Liena Valdmane-Girgensone – tālrunis 65197400  vai 26444662, e-pasts: liena.girgensone@skriveri.lv
  • Nodokļu administratore Mārīte Bogopoļska – tālrunis 65197247, e-pasts: marite.bogopolska@skriveri.lv.
  • Skrīveru bāriņtiesas apmeklētājiem zvanīt pa tālruni 65197276 vai 26954796 bāriņtiesas priekšsēdētājai Sandrai Vilcānei, e-pasts: barintiesa@skriveri.lv

Apmeklējot pagasta pārvaldes ēku lūdzam izmantot sejas maskas!