Skrīveru novads Zemgales dienās Rīgas Centrāltirgū

Vairāk nekā 40 mājražotāju un amatnieku no visas Zemgales 23. augustā Rīgas Centrāltirgū piedāvāja degustēt un iegādāties maizi, medu, dažāda veida sierus,  sulas, mājas vīnus un citus Zemgales labumus.

Zemgales novadu dienu organizē Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā ar Zemgales reģiona pašvaldībām un A/S “Rīgas Centrāltirgus”, lai veicinātu uzņēmēju atpazīstamību un popularizētu kultūras un tūrisma daudzveidību. Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa to ir nodēvējusi arī par Zemgales bajāru izrādīšanos Rīgā.

Arī Skrīveri mazā, bet jaukā pulciņā tika pārstāvēti Zemgales novadu dienās! “Dīva” ar ābolu etiķi un Sulu māja ar labākajām vasaras garšām iepriecināja ikvienu pasākuma apmeklētāju!