Skrīveru novada pašvaldības iestādes aicina izmantot attālinātu saziņu

Ministru kabinets šī gada 7. maijā lēma pagarināt ārkārtējo situāciju Latvijā līdz 9. jūnijam. Lielākoties Skrīveru novada pašvaldība un tās iestādes turpinās darboties tāpat kā iepriekš, taču saistībā ar to, ka noteikta vairāku ierobežojošu pasākumu atvieglošana, dažās iestādēs spriež par dažu pakalpojumu un nodarbību pakāpenisku atsākšanu.

Tāpat kā līdz šim ārkārtējās situācijas laikā:

  • Skrīveru novada domes darbinieki apmeklētājus klātienē pieņems tikai pirmdienās no pulksten 8.00 līdz 13.00 un no pulksten 14.00 līdz 18.00, taču iepriekš pa tālruni jāvienojas par pieņemšanas laiku.

Iedzīvotāji iesniegumus, ziņojumus un jautājumus var sūtīt elektroniski e-pastā: dome@skriveri.lv.

  • Skrīveru iedzīvotāji, kuriem šajā sarežģītajā laikā nepieciešama palīdzība vai atbalsts, lūgums sazināties ar Skrīveru novada sociālā dienesta darbiniecēm!
  • Skrīveru novada bāriņtiesa apmeklētājiem lūdz vispirms piezvanīt, un pēc konsultācijas pa tālruni vienosies par tālākajām darbībām.
  • Attālināti turpinās mācīties Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas un Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

No 18. maija Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 12. klašu audzēkņiem tiks nodrošinātas klātienes konsultācijas.

  • Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” un “Saulēni” darbojas dežūrgrupas un klātienē nodrošināta 5 un 6 gadus veco bērnu apmācība, taču tiek nodrošināts arī attālinātais mācību process.
  • Skrīveru valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs iedzīvotājus konsultē attālināti. Kontaktinformācija saziņai: tālr. 66954903, e-pasts: skriveri@pakalpojumucentri.lv
  • Sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas” noteikta karantīna, ierobežota iebraukšana teritorijā un pienesumu nodošana.
  • Skrīveru bērnu bibliotēka un Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka atvērtas: pirmdienās no pulksten 9.00 līdz 14.00 un ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 18.00. Bibliotēkās ir iespēja tikai apmainīt grāmatas, publiskā datoru un interneta pieejas vieta nav pieejama.

Par iestādēm, kurās plānots organizēt pasākumus, ievērojot drošības prasības, turpmāk informēsim, piemēram, pasākumus paredzēts rīkot Skrīveru kultūras centrā un citur.