Skrīveru novada dome aicina iedzīvotājus uz sanāksmi par teritorijas plānojumu

Skrīveru novada dome aicina iedzīvotājus uz sanāksmi š.g. 23.jūlijā plkst.18.00 Skrīveru novada kultūras centra lielajā zālē (adrese: Andreja Upīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā).

Tikšanās darba kārtībā:

  1. Skrīveru novada teritorijas plānojuma redakcijas publiskā apspriešana.
  2. Domes priekšsēdētāja ANDRA ZĀLĪŠA un izpilddirektora ULDA RIEKSTIŅA informācija un atbildes uz jautājumiem.

Lūdzam iedzīvotājus iepriekš sagatavot jautājumus domes amatpersonām un iesniegt tos domē, iemest ierosinājumu kastītē novada domes ēkā, iesūtīt elektroniski: dome@skriveri.lv vai jautāt mājas lapā www.skriveri.lv.

Ar teritorijas plānojuma redakciju var iepazīties ŠEIT.

Skrīveru novada funkcionālais zīmējums
Skrīveru novada ciemu funkcionālais zīmējums
Skrīveru novada teritorijas plānojums – paskaidrojuma raksts 
Skrīveru novada teritorijas plānojums – pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi