Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšana 2019./2020. mācību gadā

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola 2019./2020. gadā uzņem audzēkņus šādās programmās:

  • Vizuāli plastiskā māksla
  • Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle)
  • Stīgu instrumentu spēle (vijoles spēle)
  • Pūšaminstrumentu spēle ( eifonijas, flautas, klarnetes, saksofona, trompetes spēle)

Konsultācijas notiks 27. un 29.maijā plkst.18.00 Daugavas ielā 85.

Iestājeksāmeni: 3.jūnijā no plkst.17.00 Daugavas ielā 85.

Vairāk informācijas pa tālruni 29493955, e-pasts: mmskola@skriveri.lv