Skrīveru mūzikas un mākslas skola aicina bērnus pieteikties mācībām jaunajā 2014./2015. mācību gadā.

2014./2015. māc. g. uzņem audzēkņus šādās programmās:

Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle.

Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle.

Pūšaminstrumentu spēle – trompetes, trombona, tubas, saksofona, flautas, eifonija spēle.

Konsultācijas notiks 26. un 28. un 29. maijā no pulksten 17.00 Skrīveru mūzikas un mākslas skolā mūzikas programmās A. Upīša ielā 1, mākslas programmā Daugavas ielā 88A.                                                              

Iestājeksāmeni  mūzikas programmā – 2.jūnijā vai 3.jūnijā no pulksten 17.00 Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā A. Upīša ielā 1; mākslas programmā – 2.jūnijā vai 3.jūnijā no pulksten 17.00 Daugavas ielā 88A .

Informācija pa telefonu 65197577, mob. 29493955