Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā koncerts “Jaunais gads akordeona skaņās”