Skrīveru Kultūras centrā darbu atsāk tautas mākslas kolektīvi

Nāc, iemācīties ko jaunu, gūt pozitīvas emocijas, varbūt, realizēt kādu savu sapni! Darbosimies kopā ar radošiem cilvēkiem un profesionāliem kolektīvu vadītājiem! Gaidām esošos un jaunus dalībniekus visos kolektīvos.

Informācija: 65197244; 29475005; 26357137.

Jaunās sezonas tikšanās:

 1. Senioru sieviešu koris “Baltābele”, diriģente Dace Zemzare , pirmā tikšanās 8.septembrī 12.00
 2. Jauktais koris “Dīvaja”, tikšanās 16.septembrī 19.00
 3. Jauktais vokālais ansamblis, tikšanās 16.septembrī 19.00
 4. Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Linda Babre, pirmā tikšanās 7.septembrī 17.30
 5. 1.-3.klašu deju kolektīvs, vadītāja Gita Skudra, pirmā tikšanās 6.septembrī 16.30
 6. 4.-7. klašu deju kolektīvs, vadītāja Gita Skudra, pirmā tikšanās 8.septembrī 16.30
 7. 5.-9.klašu deju kolektīvs, vadītāja Gita Skudra, pirmā tikšanās 6.septembrī 17.30
 8. Jauniešu deju kolektīvs “Susuriņi”, vadītāja Gita Skudra, pirmā tikšanās 6.septembrī 18.30
 9. Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Dzēse”, vadītāja Gita Skudra, pirmā tikšanās 8.septembrī 20.00
 10.  Senioru deju kopa “Aiva”, vadītāja Maija Biruta Fedoruškina, pirmā tikšanās 9.septembrī 17.00
 11.  Skrīveru amatierteātris, režisors Agnis Albrehts, pirmā tikšanās 7.septembrī 19.00
 12.  Pūtēju orķestris “Skrīveru taurētājs”, diriģents Jānis Jansons, pirmā tikšanās 5.septembrī 10.00
 13.  Tekstilstudija “Putnukalns’’, vadītāja Baiba Vaivare, pirmā tikšanās 7.septembrī 18.00
 14.  Folkloras kopa “Dimti”, vadītājs Uldis Bērziņš, tikšanās 6.septembrī 19.00

Maksas pulciņi:

 1. Gleznošanas studija, vadītāja Dzintra Cepure, pirmā tikšanās oktobrī.
 2. Klūdziņpīšanas radošā darbnīca, vadītāja Rasma Kazimirova, pirmā tikšanās 25.septembrī 10.00