Skeitparkā lūdzam ievērot drošības prasības!

Jaunuzbūvētais Skrīveru skeitparks turpina darboties arī patlaban, taču saņemtas vecāku ziņas, ka bērni, kuri apmeklē skeitparku, neievēro drošības prasības. Lūdzam vecākus atgādināt bērniem par skeitparka lietošanas noteikumiem un parūpēties, lai bērni izmanto aizsargķiveri, tāpat pārrunājiet ar bērniem higiēnas un citu prasību ievērošanu, kas saistītas ar Covid-19 ierobežošanu.

Skrīveru bērni aktīvi izmanto jauno skeitparku, par ko ļoti priecājamies, taču diemžēl novērojumi liecina, ka ne visi ievēro skeitparka lietošanas noteikumus. Galvenais no tiem: skeitparkā var vizināties tikai ar aizsargķiveri galvā. Lūdzam vecākus iegādāties un parūpēties, lai bērni lieto aizsargķiveres, jo tas ir svarīgi viņu veselībai un drošībai. Saskaņā ar skeitparka lietošanas noteikumiem katrs skeitparka apmeklētājs vai viņa vecāks/aizbildnis uzņemas pilnu atbildību, izvēloties atbilstošo sporta inventāru un skeitparka elementu, kas atbilst apmeklētāja sagatavotības līmenim, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savu un sava bērna vai aizbilstamā veselību un dzīvību.

Tāpat saņemtas ziņas no vecākiem, kuri ievērojuši, ka bērni viens otram dod padzerties līdzpaņemto ūdeni vai citu dzērienu. Atgādinām, ka šāda rīcība pandēmijas laikā noteikti nav pieļaujama, jo var veicināt vīrusa Covid-19 izplatību.

Vecāki, lūdzu atgādiniet bērniem, cik svarīgi ievērot higiēnas prasības un atgādiniet, ka sportojot līdzi jāpaņem sava ūdens pudele! Lai visiem veselība!

Skeitparka lietošanas noteikumi atrodami šeit: http://www.skriveri.lv/wp-content/uploads/2020/11/Skeitparka-noteikumi_10_2020.doc