SIA “Ķilupe” informācija klientiem

Ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus un sniega segas biezumu, daudzviet ir apgrūtinoši piekļūt objekta adresēm, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu.

Lai pakalpojumu būtu iespējams sniegt efektīvi un to bez kavēšanās varētu saņemt ikviens Klients, SIA “Ķilupe” lūdz Klientus parūpēties, lai atkritumu izvešanas dienā konteineri būtu pieejami uzņēmuma darbiniekiem.

Dažādu neparedzamu apstākļu dēļ, tostarp nepareizi novietotām iedzīvotāju automašīnām, neizstumtiem konteineriem, nenotīrītiem iebraucamajiem ceļiem pakalpojumu sniegšana var tikt apgrūtināta vai būt pat neiespējama. Tāpēc SIA “Ķilupe” aicina Klientus parūpēties, lai konteineri būtu pieejami vai arī informēt, ja tiem piekļuve grafikā noteiktajā dienā varētu būt traucēta.

Lai informētu par traucētu piekļuvi konteineriem, pieteiktu izmaiņas grafikā vai saņemtu atbildes uz citiem jautājumiem, aicinām sazināties ar SIA “Ķilupe” klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tel. 29104053 vai rakstot uz e-pastu kilupe@gmail.com

Veiksmi darbos un veselību!

Ar cieņu,

SIA “Ķilupe”
Klientu apkalpošanas centrs

_________________________