Rakstīsim vēlējumus Skrīveriem un Latvijai!

Atsaucoties Alūksnes novada kolēģu aicinājumam iesaistīties baltajā akcijā “Gaišie logi”, Skrīveru kultūras centra logos 4. maija vakarā degs balta gaisma, ikvienu aicinot domāt baltas domas, darīt baltus darbus, teikt baltus vārdus Latvijai un līdzcilvēkiem. Savukārt ābeļdārzā pie Skrīveru kultūras centra būs balti klāts galds, kur ikviens varēs uzrakstīt savu vēlējumu Skrīveriem un Latvijai.

4. maijā, svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, jau par tradīciju kļuvusi Baltā galdauta svētku svinēšana. Šogad situācija ir neparastākā, tāpēc Alūksnes novada kultūras jomas darbinieki visas Latvijas kultūras namu aicina to atzīmēt, iesaistoties akcijā “Gaišie logi”, 4. maijā no pulksten 21 līdz 24 kultūras namu logos iededzot baltu gaismu.

Kultūras un tautas nami ar savu darbību latvisko tradīciju saglabāšanā, valstij nozīmīgu svētku un atceru dienu organizēšanu, ar iedzīvotāju identitātes stiprināšanu, piederības sajūtas veidošanu un uzturēšanu, ar jaunradi un līdziesaisti ir ļoti svarīgs zobratiņš Latvijas valsts pulksteņa mehānismā. Jau vairāk nekā gadu tautas namu logi vakaros galvenokārt ir tumši, jo epidemioloģiskā situācija valstī liedz kultūras iestādēm strādāt klātienē. Tomēr, apzinoties savu misiju, iestādes ne mirkli nav aizmirsušas par savu skatītāju, apmeklētāju, joprojām tiek domāts par Latvijai svarīgu tradīciju, notikumu un svētku noturību ar ticību par drīzu atkal satikšanos,” pauž Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte. “Ja vakaros kultūras un tautas namu logos deg gaisma, tas liecina, ka novads ir dzīvs, ka tauta ir dzīva, ka Latvija ir dzīva!”  

To, ka Skrīveri dzīvo, rādīs arī Skrīveru kultūras centrs, iesaistoties šajā akcijā – apliecina Skrīveru kultūras centra vadītāja Baiba Dronka. 4. maijā no pulksten 21 līdz 24 Skrīveru kultūras centra logos degs balta gaisma. Savukārt skrīveriešu ģimenes aicinātas pievienoties šai akcijā, ne vien domājot baltas domas, bet arī iededzot gaismu savos logos un saviem mīļajiem klājot galdu ar baltu galdautu.

Tāpat balti klāts galds būs ābeļdārzā pie Skrīveru kultūras centra, tur ikviens aicināts uz auduma lentītēm uzrakstīt savus vēlējumus Skrīveriem un Latvijai un iesiet koka zaros. Lai vairojas labais un mūsu vēlējumi piepildās! Lai visiem gaiši svētki!

#gaišielogi