Skrīveru Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome piešķīra finansējumu 1905 EUR spoguļkamerai un podnieka virpai. Projekts tiks realizēts no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 1.oktobrim.