es_logoelfla_logoleader_logo

Darbības programma: Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Pasākums: Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Projekta nosaukums: Bērnu spēļu laukums Skrīveros

Projekta numurs: 14-04-LL20-L413201-000013

Projekta kopējās izmaksas EUR 6 453,14

ELFLA finansējums EUR 4 799,85

Pašvaldības finansējums EUR 1 653,29

Sadarbības iestāde: Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde

Projekta rezultātā tiks izveidots 150 m2 liels jauns bērnu spēļu laukums – apaļkoku trase. Trases komplektā ietilpst (klasītes, kustīgais tiltiņš, līdzsvara (čūskveida) trase līdzsvara baļķis, riņķu trase, trošu rāmji (2 gb.), rāmis ar trepēm un rāpšanās virvi, kustīgais bluķis trosēs, kustīgais bluķis uz atsperēm, kāpelējamie baļķi (6 kompl.), soliņš, stends).

Projekta īstenošana jāveic līdz 31.08.2015