Darbības programma: Izaugsme un nodarbinātība

Pasākums: 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Projekta nosaukums: Pasākumi Skrīveru novada sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Vienošanās numurs: 9.2.4.2/16/I/082

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 37 815,00

Eiropas sociālā fonda (ESF) finansējums EUR 32 142,75 (85%)

Valsts budžeta finansējums EUR 5 672,25 (15%)

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Skrīveru novada pašvaldības iedzīvotājiem organizējot:

  • peldēšanas apmācības pirmskolas vecuma 6. gadīgajiem bērniem un 6-8. klases skolēniem;
  • kardiologa lekciju;
  • dietologa lekciju;
  • Onkoloģijas pasākumu sievietēm un vīriešiem;
  • Vingrošanas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem;
  • Lekcijas par veselīgu uzturu pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem;
  • Praktiskās nodarbības trūcīgās personas statusa personām par veselīgu pārtikas pagatavošanu;
  • Vingrošanas nodarbības topošajām māmiņām, māmiņām ar mazuli, senioriem, bērniem;
  • Nūjošanas apmācības un nodarbības;

Visi pasākumi notiks 31 mēneša garumā (2017.-2019. gadam). Kopējās projekta izmaksas būs 37 815,00 EUR. Projekta rezultātā tiks aptvertas visas iedzīvotāju grupas, kuri varēs piedalīties dažādos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos.

Pasakumu_grafiks_oktobris

Pasakumu_grafiks_novembris

Pasakumu_grafiks_decembris

Pasakumu_grafiks_Janvāris 2018

Pasakumu_grafiks_Februāris 2018

Pasakumu_grafiks_Marts 2018

Pasakumu_grafiks_Aprīlis 2018

Pasakumu_grafiks_Maijs 2018

Pasakumu_grafiks_Jūnijs 2018

Pasakumu_grafiks_Jūlijs 2018

Pasakumu_grafiks_Augusts 2018

Pasakumu_grafiks_Septembris 2018

Darba plāns