Projekta nr.: 8.3.5.0/16/I/001
Nosaukums: Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs


Projekta aktivitātes līdz 2018. gada 1. janvārim

Projekta aktivitātes 2018. gadā

Projekta aktivitātes 2019. gadā

Projekta aktivitātes 2020. gadā


Ēnu dienas 2020

No 2019. gada decembra ir atvērta darba devēju pieteikšanās praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētajai ikgadējai karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA, kas 2020.gadā norisināsies 12.februārī.

Ēnu devēji aicināti ar decembri reģistrēt savas vakances portālā www.enudiena.lv. Savukārt no janvāra pieteikšanos piedāvātajām vakancēm uzsāk arī skolēni, potenciālie ēnotāji, rakstot Ēnu devējiem savu motivāciju ēnot.

ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Ēnot aicināti arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9. – 12. klašu skolēni.


Ciemos studente no RTU

2020. gada 10. februārī pie mums, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, viesojās Jolanta Graudone, kas šobrīd studē maģistrantūrā elektriskajā inženierijā, Rīgas Tehniskajā universitātē. Jolanta ir aizkraukliete, beidzot skolu ar izcilām sekmēm mācībās, saņēmusi Vītola fonda stipendiju studijām. Jolanta daudz stāstīja par izvēlēto profesiju, kuru studē, par to, kā līdz tam nonākusi un par lieliskajām Rīgas Tehniskās universitātes iespējām ,kas ir patiesi daudz un dažādas. Joga, ārstnieciskā vingrošana, peldēšana, bokss – tās ir tikai dažas iespējas ar ko nodarboties pēc studijām brīvajā laikā. Universitāte paver arī daudz un dažādu iespēju studēt noteiktu laiku ārzemēs ar ”Erasmus” programmu, kā arī paver lieliskas prakses vietas ārpus Latvijas, kuras Jolanta arī izmantojusi gūstot milzīgu pieredzi. Paldies viņai par interesanto tikšanos.

Dinija Pūpola 12. klase


Piedalījāmies Ēnu dienā

Šī gada 12. februārī norisinājās “Ēnu diena 2020” visā Latvijā, kur jaunieši visas dienas garumā varēja iepazīt(ēnot) sev tuvu vai patiesi interesantu profesiju pārstāvjus. Šī ir lieliska iespēja visiem, kas vēlas pārliecināties par savas sapņu profesijas izvēli vai arī tieši iepazīstot dažādas profesijas, veikt savu nozīmīgo izvēli turpmākajā dzīvē.

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā ēnot pieteicās 18 skolēni, kuri devās vērot un izzināt ēnu devēja darba ikdienu un pienākumus. Uzzināja, kāda izglītība vajadzīga, kādi ikdienas izaicinājumi, kas skolā jāmācās visvairāk. Tā bija iespēja satikties ar potenciālajiem darba devējiem, iespēja apmeklēt un iepazīties ar bērnu pulmonologa, fizioterapeita, biznesa psihologa, tiesneša, veterinārārsta, veterinārā inspektora, sociālā darbinieka, speciālā pedagoga, pārtikas tehnologa, feldšera, leitnanta, nekustamā īpašuma pārdošanas direktora, gaisa spēku karavīra, psihoterapeita, mākslas terapeita, skatuves mākslas, programmētāja profesijām.

Ceļa izdevumi ēnotājiem segti no projekta līdzekļiem.

12. klases skolnieces Dinijas Pūpolas atziņa:

“ Es ēnu dienā viesojos pie Zanes Veitneres -psihoterapeites, kura strādā ar mākslas terapiju. Diena bija ļoti interesanta un izzinoša. Uzzināju psihoterapeita darba pienākumus, iepazinos ar tā ikdienu un darba metodēm, jo psihoterapeitiem ir ļoti plašs metožu spektrs, ar kurām tie strādā. Tā var būt mākslas terapija, drāmas terapija, deju un kustību terapija vai arī tikai tīri medicīniskā psihoterapija. Ar ēnu devēju pārrunājām darba iespējas Latvijā, kā arī, kur šo profesiju mācīties. Kāpēc izvēlējos ēnot tieši šo profesiju ? Mūsdienu stresa pilnajam laikmetam, tā ir ļoti populāra profesija, jo cilvēkiem ,laikam ejot ,vienmēr ir bijusi vajadzīga gudra un palīdzīga roka, kas spēj palīdzēt pat visgrūtākajos un smagākajos brīžos. Uzskatu, kā tā ir profesija, kura nekad neizmirs, jo cilvēkiem vienmēr būs svarīgas savstarpējās attiecības, ģimene un kvalitatīvākas dzīves izveide, kā arī sevis izzināšana, kas dod piepildītāku un laimīgāku dzīvi. Šī diena lika arī aizdomāties par mūsu izglītības sistēmu, jo psiholoģija, pati par sevi ietver tik daudz zināšanu, kas mūsdienu jauniešiem nāktu tikai par labu un, dzīvē ejot, pavērtu vairāk iespēju. Jauni iespaidi, jaunas zināšanas un jaunas emocijas – šis viss raksturo manu ēnu dienu!”

Pasākums tika organizēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Pedagogs karjeras konsultants Silvija Brīgere


Lietišķā etiķete karjeras ceļā

Viens no veiksmīgas karjeras virzības nosacījumiem ir lietišķās etiķetes ievērošana dažādās situācijās. Lai izprastu lietišķās etiķetes nozīmīgumu, 2. martā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 7. – 12.klašu skolēni piedalījās 5 lekcijās – nodarbībās, kurās varēja noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus par šo jomu. Jaunieši uzzināja, kāds apģērba stils noder dažādām, ar karjeru saistītām, dzīves situācijām, no kā vajadzētu izvairīties, lai nesabojātu iespaidu par sevi darba intervijā vai tikšanās reizē.

Lektore Sanita Šiballo demonstrēja labos un sliktos piemērus uzvedībā, apģērba stilā un komunikācijā, kas varētu ietekmēt jaunieša turpmāko veiksmi karjeras virzībā.

Pēc nodarbības jaunieši atzina, ka ir izpratuši  lietišķās etiķetes ievērošanu kā vienu no būtiskākajiem nosacījumiem savu karjeras mērķu sasniegšanai. Jaunieši saprata, cik būtiska ir  savstarpējās komunikācijas prasmju loma dažādās situācijās, cik viegli ir sabojāt pirmo iespaidu par sevi, ja trūkst zināšanas šajā jomā.

Pasākums tika organizēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Pedagogs karjeras konsultants
Silvija Brīgere


Izstādē “Skola 2020”

Kā jau katru gadu,  arī šogad Ķīpsalas izstāžu zālē norisinās skolu izstāde, kur tiek aicināti jaunieši. Katrs, kurš vēlas studēt un papildināt savas zināšanas, ir aicināts apmeklēt izstādi, kur var iepazīties ar dažādām skolām Latvijā un ārzemēs.

Izstādi “Skola 2020” 28. februārī apmeklēja Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 10.  un 11. klases skolēni. Tā kā es esmu to skolēnu vidū, kuri vēl nav izdomājuši, kur dosies mācīties pēc vidusskolas, tad man šis pasākums bija kaut kas jauns un nepieredzēts. Šajā izstādē ir iespēja pieiet pie studentiem, kuri pārstāv kādu no skolām, aprunāties, uzzināt viņu viedokli par studijām, pasākumiem, dzīvošanu. Šāda iespēja ir ļoti noderīga arī jauniešiem, kuri jau konkrēti zina skolu, kurā vēlētos mācīties, jo  ilgi nav jāuzkavējas un aši var doties uz konkrētās skolas stendu, kur iepazīstas ar studentiem un iegūst jaunu informāciju. Daudzi mūsējie apmeklēja LU fakultāšu stendus un uzdeva konkrētus  jautājumus par  studijām, ja informācija netika izlasīta bukletos. Diezgan paliela mūsu skolas skolēnu daļa pētīja RTU piedāvājumu, jo tā ir vērsta gan uz inženierzinātnēm, gan citu un plašāku specializāciju. No  redzētā ir jāatzīst, ka maz bija profesionālo skolu piedāvājums, ļoti atsaucīgas bija medicīnas skolu audzēknes, kas tiešām  pamatīgi skaidroja mācību un prakšu būtību.

Sperot lielo un atbildīgo soli lielajā dzīvē, ir ļoti nozīmīgi izvēlēties pareizo jomu, kurā vēlies nodarboties, tāpēc jau laikus jāsāk domāt par skolu pēc 12. klases absolvēšanas. Dodies uz skolu izstādēm un atrodi savu īsto mācību iestādi!

Ieejas biļetes un transports uz izstādi tika apmaksāts no projekta līdzekļiem.

Pasākums tika organizēts no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

Patrīcija Elizabete Prūse,11.klase