Projekta nr.: 8.3.5.0/16/I/001
Nosaukums: Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs


Projekta aktivitātes līdz 2018. gada 1. janvārim

Projekta aktivitātes 2018. gadā

Projekta aktivitātes 2019. gadā

Projekta aktivitātes 2020. gadā


Projekta aktivitātes 2021. gadā


Skolēni tiekas ar studentiem

16. februārī 12.klases skolēniem “Zoom” platformā notika tikšanās ar bijušo mūsu skolas absolventi – tagadējo Latvijas Universitātes studenti Agati Albekeiti un studentu pašpārvaldes vadītāju Līgu Gavari.

Tikšanā laikā tika pārrunāts par izglītības iespējām Latvijas Universitātē (LU), īpaši par ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti.

“Zoom” platformā pieslēdzās 26 dalībnieki. Skolēni neklātienē pabija LU, iepazinās ar studentu dzīvi, nodibināja kontaktus ar studentiem, uzzināja skolēnu iespējas jau tagad, gatavojoties kļūt par studentiem.

Karjeras dienas GZZF norisinās no 15. līdz 18. februārim katru vakaru pulksten 19.00 Google “Meet” vidē, bet 16. februārī ar saiti ej.uz/gzzfkd.

Silvija Brīgere,
pedagogs karjeras konsultants


Ēnu dienas šogad citādas

Covid-19 pulcēšanās ierobežojumu dēļ šogad Ēnu dienas vietā tiks rīkotas virtuālas skolēnu mācību ekskursijas uzņēmumos, informē izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (“JA Latvia”) valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.    

Jānis Krievāns skaidroja, ka izveidotā mācību ekskursiju platformā darba devēji aicināti skolām piedāvāt virtuālas mācību ekskursijas, bet pedagogi – pieteikt skolu klašu grupas attālinātai vizītei uzņēmumos un iestādēs.

Uzņēmumi, organizācijas, iestādes aicināti reģistrēties un piedāvāt virtuālas mācību ekskursijas skolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem portālā “enudiena.lv” sadaļā “Ekskursijas“. Sākot ar marta mēnesi, skolu pārstāvji no ekskursiju vietām var izvēlēties sev vēlamo, piedāvājot darba devējam ekskursijas datumu un norādot mērķi.

Silvija Brīgere,
 pedagogs karjeras konsultants


Ļoti laba iespēja jauniešiem!

Dažādos mācību priekšmetos  nodarbību laikā tiešsaistē ir iespēja ieintegrēt LLU piedāvātos vebinārus (25 min.),  pieslēgtiem tām tēmām, kuras jauniešiem visvairāk interesē. Notiek 10.-12. februārī   – iespēja iepazīt vairāk nekā 20 profesiju un nodarbošanās veidu un to “aizkulises”. Plašajā  programmā iespēja izvēlēties tēmas saistībā ar dažādiem mācību priekšmetiem par profesijām, kurās attīstīt profesionālo karjeru.

https://www.llu.lv/lv/raksts/2021-01-20/skoleniem-iespeja-piedalities-llu-tiessaistes-karjeras-dienas

Pedagogs karjeras konsultants
Silvija Brīgere


ARĪ 2021.GADĀ KARJERAS ATBALSTA DARBS TURPINĀS

2020./2021.mācību gadā Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā tiek turpināta darbība  karjeras atbalsta projektā Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiek nodrošināts karjeras izvēles atbalsts 7.-12. klašu skolēniem –  grupu un individuālās karjeras konsultācijas,  informatīvi un izglītojoši pasākumi gan skolēniem, gan vecākiem. Darbs tiek turpināts arī 1.-6. klašu skolēniem.

Silvija Brīgere,
pedagogs karjeras konsultants