i zemnieks

Skrīveru novadā jau otro gadu tiek realizēti vides labiekārtošanas projekti, kurus atbalsta Nīderlandes fonds KNHM un šī gada 18.janvārī Lielvārdē notika pērn īstenoto projektu izvērtēšana un labāko ideju īstenotāju godināšana. Tajā piedalījās arī skrīverieši.

KNHM iniciē projektus, kuri uzlabo vidi, kas rosina cilvēkus nesavtīgi strādāt sabiedrības labā. 2013.gadā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” Skrīveru novadā tika iesniegti pieci projektu pieteikumi, kurus izvērtējot, žūrija nolēma atbalstīt trīs. Katrs no tiem saņēma 500 eiro lielu Nīderlandes fonda finansējumu, diviem tika piešķirts Skrīveru novada domes līdzfinansējums, vienā līdzekļus ieguldīja arī paši projekta īstenotāji.

Atbalstīts un īstenots tika iedzīvotāju grupas „Sasniedzam kopā” projekts „Bērnu rotaļu laukums Skrīveru novada Zemkopības institūtā, „Sprīdīša vecāki” grupas projekts „Vecāki par bērnu aktīvo atpūtu”, kas tika īstenots Saimniecības pusē, un „Skrīveru Daugavas ielas 141.nama iedzīvotāji” grupas projekts „Par sakoptu ēku un sētu”. Projektu īstenotāji bija novada iedzīvotāji, kas apvienojās domubiedru grupās un kuru mērķis bija padarīt ērtāku un jaukāku apkārtējo vidi sev, saviem bērniem un visiem novada iedzīvotājiem. Viņus vienoja kopīgi mērķi, domas un darbs, kas arī ir programmas „Sabiedrība ar dvēseli” idejas pamatā. Rezultātā Skrīveru novads pagājušajā gadā ieguvis divus jaunus un labiekārtotus rotaļu laukumus, un sakārtotas kāpņutelpas un pagalmu mājā Daugavas ielā 141.

Tradicionāli gada nogalē īstenotie projekti tiek izvērtēti un noteikts arī tā gada uzvarētājs. Pēc žūrijas lēmuma no trijiem Skrīveru novadā īstenotajiem projektiem par 2013.gada uzvarētāju atzīts Daugavas 141.nama iedzīvotāju īstenotais projekts. Tajā bija vislielākais pašu iedzīvotāju ieguldījums. Darba grupā tika pieteikti tikai pieci mājas iedzīvotāji, taču projekta īstenošanā iesaistījās gandrīz visi iemītnieki. Šīs mājas iedzīvotāji darba gaitā lieliski apliecināja to, cik var paveikt strādājot kopā un darot to neatlaidīgi. Par iegūto un pašu savākto finansējumu nomainīti logi kāpņutelpās 1. un 3. stāvā. Diemžēl visu logu nomaiņai naudas nepietika. Tika iegādāts zāles pļāvējs, kopta un labiekārtota mājas apkārtne. Atzīstot šo projektu par 2013.gada labāko, mājas iedzīvotāji balvā saņems vēl 500 eiro, kurus varēs izlietot pēc saviem ieskatiem. Viņi varēs turpināt iesākto un pabeigt iecerētos darbus.

Skrīveru novada iedzīvotājiem arī šogad būs iespējas īstenot savas ieceres un piepildīt sapņu, jo sadarbība ar Nīderlandes fondu turpinās. Šogad kopējais pieejamais finansējums iedzīvotāju mazo projektu īstenošanai ir 3000 eiro. No tiem 1200 eiro ir Nīderlandes fonda finansējums, 1800 eiro – Skrīveru novada domes līdzfinansējums. 2014.gads būs arī pārejas periods iedzīvotāju mazo projektu īstenošanā, jo Nīderlandes fonds 2015. gadā Latviju pamet, taču tā darbības pārmantotāja būs jaunizveidotā organizācija „Sabiedrības ar dvēseli Latvija”. Dalību tajā jau apliecinājušas vairāk nekā 40 pašvaldības, tajā skaitā Skrīveru novada dome, kas ir gatava arī turpmāk atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot savu dzīves kvalitāti un labiekārtot vidi, kurā dzīvojam.

skriveru gerbknhm_logo_zonder_impuls