Iepirkums: Publikso iepirkuma likuma 8.2 pants ID Nr. SND 2014/7, “Skrīveru novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana”

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome

Uzvarētājs: Skatīt gala protokolu un kopējo tabulu

Kopējā līgumcena: 52 450,12 EUR (bez PVN)

Gala protokols

Kopējā tabula

Līgums SIA Roplainis

Līgums SIA Skrīveru sēklkopības sabiedrība

Līgums VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Jēkabpils ceļu rajons