Iepirkums: Publikso iepirkuma likuma 8.2 pants ID Nr. SND 2014/5, “BŪVMATERIĀLU PIEGĀDE REMONTDARBU VEIKŠANAI”

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome

Uzvarētājs: SIA “Māris&Co”, Reģ., Nr. 47402002058, Parka iela 6, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

Finanšu piedāvājums: 284,65 EUR (bez PVN)

Kopējā līgumcena: 8 000,00 EUR (ar PVN)

Līguma noslēgšanas datums: 12.05.2014

Protokols

Līgums