Iepirkums: Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā ID Nr. SND 2014/2, “Kurināmā (kokskaidu granulu) piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome

Uzvarētājs: SIA “GRANDEG SALE SERVICE”, Reģ., Nr. 40103232788, Malienas iela 1-2, Rīga, LV-1079

Kopējā līgumcena: 17 199,00 EUR (bez PVN)

Līguma noslēgšanas datums: 11.03.2014