Iepirkums: Atklāts konkurss ID Nr. SND 2013/11, “Pārtikas produktu piegāde Skrīveru novada pašvaldības iestādēm”

Pasūtītājs: Skrīveru novada Dome

Uzvarētājs: Skatīt gala protokolu

Kopējā līgumcena: 107 141,90 EUR