Skrīveru Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Valsts Kultūrkapitāla fonda padome piešķīra finansējumu 870 EUR 2 klarnešu iegādei. Projekts tiks realizēts no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 1.oktobrim.