KPFI logo krāsains vertikālsLVIF logo

Darbības programma: Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Projekta nosaukums: Pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Skrīveros

Projekta numurs: KPFI-13.3/25

Projekta kopējas izmaksas EUR 33 342,25

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 31 976,17

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums EUR 22 184,10 (69,376977 % no attiecināmajām izmaksām)

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 11 158,15

Sadarbības iestāde: SIA „Vides investīciju fonds” (LVIF)

Projekta vispārīgais mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Skrīveru publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, nomainot 48 esošos DRL un nātrija tipa gaismekļus uz LED gaismekļiem sekojošās publiskajās teritorijās, kas atrodas A.Pumpura ielā, Sprīdīša ielā, Aizkraukles ielā, Robežu ielā.