DSC04926

„Pavasaros”, Dienas aprūpes centrā, šovasar, no 02.-20.jūnijam, notika vasaras nodarbības „ Man patīk dzīvot Skrīveros!” bērniem vecumā no 6 gadi (bērniem, kuri rudenī dodas uz skolu) līdz 9 gadiem.

Nodarbības notika ar projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” – ar Nīderlandes fonda KNHM un Skrīveru novada domes atbalstu. Atbalstītā projekta mērķis bija nodrošināt 40 mazajiem skolas bērniem iespēju daudzveidīgi, droši un izzinoši pavadīt brīvo laiku – trīs nedēļas vasaras sākumā, aktivitātēs piesaistot Skrīveru brīvprātīgos – vecākus, dažādus speciālistus, uzņēmējus un vienkārši interesantus cilvēkus. Pateicoties projekta atbalstam, vasaras nodarbībām bērniem varējām iegādāties materiālus radošajām nodarbēm, noorganizēt interesantus izbraukuma pasākumus  un iegādāties spēles gan iekštelpām, gan rotaļām brīvā dabā.

Trīs nedēļas 49 bērni „Pavasaros” sportoja, gatavoja un spēlēja āra un galda spēles, pina un tamborēja, zīmēja un līmēja, mācījās veidot siena figūras un veidoja Skrīveru maketu, paši gatavoja sitamos instrumentus, muzicēja un dziedāja, krāsoja un spēlējās ar krāsainajām smiltīm, rotājās un ielīgoja vasaras saulgriežus. Vienu dienu bērni pavadīja pārgājienā uz Pilskalnu un Institūta ciemu un vienu dienu ciemojās ZS „Ragāres”, kur par ārstniecības augiem un garšaugiem stāstīja Jānis Vaivars.

Kopumā vasaras nodarbību klāsts izdevās daudzveidīgs, bagātīgs un aktīvs – par to milzīgs paldies mūsu – Skrīveru cilvēkiem, kuri, neprasot atlīdzību, dāvāja savu laiku un prasmes bērniem.

Sirsnīgu paldies jūnija vasaras nodarbību bērniem lielākajiem atbalstītājiem – palīgiem Irēnai Citovičai un Ievai Brenčevai, radošo darbnīcu vadītājiem Signei KāpaiPatrīcijai PļenkovaiIlonai BurkaiDanutei Podvinskai un Ilutai Barkānei, novusa un galda spēļu turnīru vadītājiem Jānim Grozam un Dzintaram Spurītim,sportisko aktivitāšu vadītājiem Ligitai Dāvidniecei un Dacei Mārtiņai, fantastiskā pasākuma „Ciemos pie Susura” organizētājām Sanitai Prūsei un Indrai Grietenai, Zemkopības zinātniskā institūta direktoram Aivaram Jermušam un jaukajai darbiniecei Inesei Šalei, muzikālo nodarbību vadītājam Jānim Jansonam unskanīgajiem vasaras saulgriežu ielīgotājiem – Ivetai Biķerniecei ar muzikantiem. Bērniem par drošību, rīcību nelaimes gadījumā stāstīja darba aizsardzības speciālists Aivars Alekna un medicīnas darbiniece Valentīna Šmete, par veselīgu uzturu stāstīja veselīga uztura speciāliste Baiba Grīnberga, par masāžas nozīmi runāja un rādīja Maija Arcihoviča, veselīgu vingrošanu vadīja fizioterapeite Tatjana Žiško, par zobiņu veselību stāstīja zobu higiēniste Benita Rūrāne, krāsu burvību izjust mācīja Ināra Plakane un Ilva Ievāne, rotaļās bērnus veda Ināra Pumpase, siena figūru veidošanu mācīja Sandra Lasmane, pacietīgs un atsaucīgs bija šoferis Edgars Avakovs – visiem lielumliels paldies!

Vasaras nodarbības atklājām ar skaistu koncertu, kuru mums dāvināja Jānis Jansonskopā ar pūtēju orķestri „Skrīveru taurētājs”, Ainars Kārkliņš ar mazajiem dejotājiem un Jolanta Puķīte ar dziedošajām meitenēm. Savukārt 19.jūnijā bērni vecākiem rādīja pašu sagatavotu koncertu – sitamo instrumentu ansambļa muzikālo priekšnesumu, izrādi „Pazudušie burtiņi” un bērnu dziedātās dziesmiņas.

Liels paldies Aijai Zaķei un Skrīveru SAC ēdināšanas kolektīvam par lielisko iespēju bērniem papusdienot un ieturēt launagu.

Liels paldies visiem vasaras nodarbību sirsnīgajiem un aktīvajiem bērniem, kuri radoši darbojās, rotaļājās, sportoja un izglītojās!

skriveru gerb knhm_logo_zonder_impuls