PC190067_portalam

2013.gada nogalē atklāts rekonstruēts ceļa posms „Lielkažoki – Stūrīši”. Ceļu nodeva ekspluatācijā tā būvnieks SIA „Vides tehnika”.

Projektu pieņēma Skrīveru dome un Kokneses apvienotās būvvaldes vadītājs Jans Korols, galvenais arhitekts Juris Letinskis, kā arī būvuzraugs Rolands Šteinbergs. Skrīveru novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis saka: „Esam ieguvuši 798 metrus kvalitatīva ceļa posmu ar betonētu gāzes vada pārbrauktuvi, nobrauktuvēm un izraktiem grāvjiem ceļa malās. Šim ceļam ir 5 gadu garantija.„ Tā rekonstrukcija Skrīveru novadā tika īstenots sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu. Projekts līdzfinansēts ar ES publisko finansējumu. Projekta izmaksas kopā ar būvuzraudzību un autoruzraudzību ir Ls 106504,11.

ES_ELFLA_LAD