solini_mb

Skrīveru novada domē tika sagatavots projekts par atpūtas vietu ierīkošanu Daugavas un Purapuķes ielā. Projekts iesniegts Meža attīstības fonda projektu konkursā  „Kopā nākotnes mežam!”, ko finansē uzņēmums „Latvijas Valsts meži”. Projekts ir atbalstīts un piešķirts finansējums 500 eiro.

Projekta īstenošanas gaitā izveidotas 3 atpūtas vietas Daugavas ielā posmā no pagrieziena uz bērnudārzu „Sprīdītis” līdz veikalam „Dūjas”.  Izveidos arī 2 atpūtas vietas Purapuķes ielā no pagrieziena uz Saules kapiem līdz Pulksteņupītei.

skriveru gerb meza fonda logo