Nīderlandes fonds KNHM sadarbībā ar Skrīveru novada domi izsludina 2014.gada projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi”.

KONKURSA MĒRĶIS

Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Skrīveru novadā, panākot to ar novada iedzīvotāju iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

KONKURSA DALĪBNIEKI

Konkursā var piedalīties: iedzīvotāju grupas (fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji); ikviena reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuru juridiskā adrese ir Skrīveru novadā.

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Skrīveru novadā un ko viņi paši spēj īstenot.

Projektu pieteikumi jāiesniedz KNHM projektu koordinatorei Agitai Grīnvaldei Irukai (Skrīveru novada domē, Daugavas ielā 59, Skrīveros) vai jāiesūta elektroniski: agita.grinvalde@skriveri.lv līdz 2014.gada 21.martam.

Projektu konkursa nolikumu, projekta sagatavošanas rokasgrāmatu un pieteikuma veidlapu var atrast Skrīveru novada domes mājas lapā www.skriveri.lv, sadaļā: Pašvaldība/Projekti/KNHM

Darbojieties paši un darbojieties kopā!

skriveru gerbknhm_logo_zonder_impuls