IMG_6869
Adrese:Daugavas iela 37, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197383
Fakss:65197383
E-pasts:saimnieks@skriveri.lv

Rekvizīti:
REĢ. NR. 58703000641
BANKA: SWEDBANK
KONTA NR.: LV94HABA0551020317400

SIA “Skrīveru saimnieks” valdes loceklis Aigars Sprudzāns, tālrunis 29419485

Darba laiks: darba dienās 8 – 17, pusdienas pārtraukums 12 – 13.

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 9:00-12:00 13:00-16:00
Otrdien 13:00-16:00
Trešdien –
Ceturtdien –
Piektdien 9:00-13:00
Ārpus pieņemšanas laika apmeklējums iepriekš jāsaskaņo pa tel.65197383

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrīveru saimnieks” viss pamatkapitāls pieder Skrīveru novada pašvaldībai.
Uzņēmuma pamatuzdevums ir nodrošināt Skrīveru novada iedzīvotājus un juridiskos patērētājus ar pastāvošajiem normatīviem atbilstošu dzeramo ūdeni, novadīt notekūdeņus, ražot siltumenerģiju, veikt apsaimniekošanā nodotā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kā arī sniegt dažādus pakalpojumus novada iedzīvotājiem un izpildīt pašvaldības pasūtījumus.
SIA „Skrīveru saimnieks” apsaimniekošanā ir 26 daudzdzīvokļu mājas, kā arī atsevišķi pašvaldības dzīvokļi ar kopējo platību 12713 m2, un pašvaldības ēka Daugavas ielā 88A ar kopējo platību 356 m2.

 

SIA ” Skrīveru saimnieks” piedāvā šādus maksas pakalpojumus:

  • Universālā pašgājējmašīna (zemes darbi: rakšana, iekraušana, grunts izlīdzināšana)
  • Traktora MTZ pakalpojumi, transporta pakalpojumi, zāles pļaušana ar rotējošo pļaujmašīnu, sniega tīrīšana
  • Asenizācijas mucas pakalpojumi (nosēdaku izvešana, trašu skalošana)
  • Sanitārtehniķa pakalpojumi, bojājumu labošana, kanalizācijas cauruļu aizsērējumu novēršana
  • Elektriķa pakalpojumi, instalācijas montāža, bojājumu labošana

Tehnikas pakalpojumus iepriekš vienojoties iespējams saņemt arī sestdienās.

 

Projekts “Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība”

Kā pievienoties ūdensvada un kanalizācijas tīklam

SIA “Skrīveru saimnieks” vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018. gadam

BILANCE 2017.gada 9 mēnešiem
NAUDAS PLŪSMA 2017.gada 9 mēnešiem
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS 2017.gada 9 mēnešiem
PEĻŅAS ZAUDĒJUMU VEIDLAPA 2017.gada 9 mēnešiem
UZŅĒMUMA VADĪBAS 2017.gada 9 mēnešiem

BILANCE 2017.gada 1.pusgadam
NAUDAS PLŪSMA 2017.gada 1.pusgadam
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS 207.gada 1.pusgadam
PEĻŅAS ZAUDĒJUMU VEIDLAPA 2017.gada 1.pusgadam
UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS 2017.gada 1.pusgadam

SIA “SKRĪVERU SAIMNIEKS” 2016.GADA PĀRSKATS
UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS pie 2016.gada I ceturkšņa bilances
Revidentu ziņojums par 2016.gada finanšu pārskatu

 BILANCE 2016.gada 9 mēnešiem
NAUDAS PLŪSMA 2016.gada 9 mēnešiem
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅAS 2016.gada 9 mēnešiem
PEĻŅAS ZAUDĒJUMU VEIDLAPA 2016. gada 9 mēnešiem
UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS 2016. gada 9 mēnešiem

SIA “Skrīveru saimnieks” BILANCE PAR 2016.GADA I PUSGADU
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS par 2016.gada I pusgadu
2016.gada 1. pusgada pašu kapitāla izmaiņu pārskats
PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS par 2016.gada I pusgadu
UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS pie 2016.gada I pusgada bilances