Pārtikas pakas skolēniem izsniegs 5. maijā

Skrīveru kultūras centrā 5. maijā pārtikas pakas varēs saņemt visi Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 1. līdz 9. klases skolēni un tie vidusskolēni, kuriem piešķirtas brīvpusdienas.

Šoreiz pārtikas pakas sagatavotas no februāra līdz aprīļa beigām – par tām dienām, kad skolēni nemācījās skolā klātienē. Saistībā ar to, ka šajā laikā klašu grupas uz skolu gāja dažādi, arī paku apjoms atšķirsies:

  • 1.līdz 4. klases skolēniem pārtikas pakas sagatavotas par 19 dienām;
  • 5. līdz 9. klasei – par 17 dienām.

Pakas sagatavotas arī tiem 10. līdz 12. klases skolēniem, kuriem piešķirtas brīvpusdienas.

Pakas vērtība aprēķināta, ņemot vērā ēdināšanas izmaksas – 1,42 eiro par katru dienu.

Skrīveru kultūras centrā pārtikas pakas varēs saņemt tikai vienu dienu – trešdien, 5. maijā, no pulksten 13.00 līdz 21.00.

Pārtikas pakas izsniegs pēc sagatavotā saraksta, tās varēs saņemt gan paši skolēni, gan viņu vecāki.