Par nodarbībām Dienas aprūpes centrā no 19. oktobra līdz 6. novembrim

Saistībā ar valdības 13.oktobrī pieņemto lēmumu un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, nodarbības invalīdu atbalsta grupai “Mežrozītes” un Senioru klubiņš no 19. oktobra līdz 6. novembrim ir atceltas.

Atbalsta grupa personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināta kā līdz šim, ievērojot visas drošības prasības un ņemot vērā šīs mērķa grupas individuālo pieeju.

Aizvien ir iespēja individuāli izmantot DAC inventāru (stelles, trenažierus u.c., kā arī pabeigt iesāktos darbus), iepriekš piesakoties pie DAC darbiniekiem (tālrunis 25713099).

Domes nodrošinātais transports uz DAC šajā laikā nekursēs.

DAC darbiniekiem ir nodrošināti individuālie aizsardzības līdzekļi un tiek veikta regulāra telpu dezinfekcija.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai. Uz tikšanos dienas aprūpes centrā!

Edvarts Pāvulēns
Skrīveru dienas aprūpes centra vadītājs
Tālr. 25713099