Par meža cirsmu izsoli

Skrīveru novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās mežu cirsmas Skrīveru novadā:

1)  “Mežmaļi” 3 (trīs) cirsmas, kadastra Nr.32820010009, izsoles sākumcena 30 700,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, nodrošinājums 3070,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmu “Mežmaļi” izsolei”.

2)  “Pūpoli” 1 (viena) cirsma, kadastra Nr.32820010010, izsoles sākumcena 15 100,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, nodrošinājums 1510,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmas “Pūpoli” izsolei”.

3)  “Veckļaviņu Mežs” 2 (divas) cirsmas, kadastra Nr.32820090133, izsoles sākumcena 25600,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, nodrošinājums 2560,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmu “Veckļaviņu Mežs” izsolei”.

4)  “Vanagi” 1 (viena) cirsma, kadastra Nr.32820010014, izsoles sākumcena 6300,00 euro,  dalības maksa 20,00 euro, nodrošinājums 630,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmas “Vanagi” izsolei”.

5)  “Buki” 1 (viena) cirsma, kadastra Nr.32820040096, izsoles sākumcena 14900,00 euro, dalības maksa 20,00 euro, nodrošinājums 1490,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmas “Buki” izsolei”.

6)  “Bišuvilki” 3 (trīs) cirsmas, kadastra Nr.32820040099, izsoles sākumcena 28200,00 euro, dalības maksa 20,00 euro,nodrošinājums 2820,00 euro, maksājuma uzdevumā norādīt mērķi “Meža cirsmas “Bišuvilki” izsolei”.

Cirsmu apskate dabā notiks 2019.gada 21.novembrī plkst.10.00. Pulcēšanās Skrīveru novada domē, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, iepriekš piesakoties un saskaņojot ar Skrīveru novada domes zemes lietu speciālisti Anitu Krustu, tālr. 65197247.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Skrīveru novada domes kancelejā (Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads) līdz 2019.gada 9.decembra plkst.17.00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu un nodrošinājumu.

Izsole notiks 2019.gada 10.decembrī plkst.15.00 Skrīveru novada domes zālē, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā.

Samaksa par izsoles objektu pilnā apmērā jāveic 10 (desmit) dienu laikā no izsoles dienas.

Skrīveru novada domes (reģ.Nr.90000074704) konts: LV54HABA0551028435371, AS “Swedbank”, kods HABALV22.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski ŠEIT un Skrīveru novada domē.

Pieteikuma veidlapa ŠEIT.