Par apmeklētāju pieņemšanu Skrīveru novada domē

Saistībā ar valdības 13.oktobrī pieņemto lēmumu un rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, no šī gada 19. oktobra Skrīveru novada domes darbinieki apmeklētājus klātienē pieņems, tikai iepriekš pa tālruni vienojoties par pieņemšanas laiku.

Domes darbinieki apmeklētājus klātienē pieņems pirmdienās no pulksten 8.00 līdz 13.00 un no pulksten 14.00 līdz 18.00, bet par apmeklējumu lūgums iepriekš vienoties.

Lai vienotos par tikšanos ar Skrīveru novada domes priekšsēdētāju un izpilddirektoru, jāzvana:

Pārvaldes sekretāre Līga Uzulniece, tālr. 65197675, e-pasts: liga.uzulniece@skriveri.lv

Skrīveru novada dzimtsarakstu nodaļa: Inese Peļņika – tālr. 65197747 vai 26593472, e-pasts: inese.pelnika@skriveri.lv

Zemes lietu speciāliste Anita Krusta, tālr. 65197247, e-pasts: anita.krusta@skriveri.lv

Vides pārvaldības speciāliste Liena Valdmane-Girgensone – tālr. 65197400 vai 26444662, e-pasts: liena.girgensone@skriveri.lv

Nodokļu administratore Mārīte Bogopoļska – tālr. 65197247, e-pasts: marite.bogopolska@skriveri.lv.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Elita Brovacka – tālr. 26321490, e-pasts: elita.brovacka@skriveri.lv

Skrīveru novada domes kases darba laiks pirmdienās no pulksten 8.00 līdz 18.00; pusdienas pārtraukums no pulksten 13.00 līdz 14.00. Tālrunis informācijai 65197016, Laura Vorslava, e-pasts: laura.vorslava@skriveri.lv

Skrīveru novada bāriņtiesas apmeklētājiem zvanīt pa tālruni 65197276 vai 26428190 bāriņtiesas priekšsēdētājai Ivetai Daukštei, e-pasts: barintiesa@skriveri.lv

Skrīveru novada dome aicina pēc iespējas izmantot attālinātās saziņas formas, kontaktējoties ar pašvaldību un citām iestādēm!

Apmeklējot domes ēku lūdzam izmantot sejas maskas!