SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr. 90000074704,
aicina pieteikties
grāmatveža(-des) amatam

darba alga mēnesī no 754 līdz 859 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Prasības:

 • ceturtā līmeņa grāmatveža kvalifikācija;
 • vēlama pieredze darbā ar finanšu grāmatvedības un vadības programmām;
 • vēlama grāmatveža darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendentus lūdzam dokumentus sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv līdz 2021. gada 20. aprīlim pulksten 17.00.

Kontakttālrunis: 27800616 .


Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas” aicina darbā sociālo darbinieku un medicīnas māsu.


*Sociālais darbinieks/-ce (uz nenoteiktu laiku) – normālais darba laiks, amata alga no 751 līdz 1105 eiro.

Prasības:

* augstākā izglītība sociālajā darbā,

* vēlama pieredze līdzīgā amatā.

Galvenie darba pienākumi:

nodrošināt klientu iestāšanos iestādē un izstāšanos;

organizēt aprūpes nodaļas darbu;

uzturēt un papildināt klientu elektronisko reģistru un kustības žurnālu;

sagatavot ikmēneša darba plānus, sarunu protokolus un atskaites;

individuālais darbs ar klientiem.

Prasmes:

 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • zināšanas problēmu risināšanā sociālajā darbā;
 • nodrošināt klientu līdzdarbības iespējas;
 • augsta stresa noturība, empātija, spēja ievērot konfidencialitāti u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

* pieteikuma vēstule;

* īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);

* izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514.

Pieteikšanās: līdz 30. 04. 2021.


Medicīnas māsa

Skrīveru novada pašvaldības aģentūrā “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””, reģistrācijas Nr.90001689793 (summētais darba laiks ar normālajam darba laikam atbilstošu stundu skaitu, stundas tarifa likme no 4.3603 EUR/st., līdz 4.6231 EUR/st.)

Prasības:

 • Ārstniecības personu reģistrs.

Pamatpienākumi:

 • SAC klientu medicīniskā aprūpe,
 • medikamentu ikdienas izdalīšana,
 • klientu pavadīšana uz ārstniecības iestādēm.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu – SAC “Ziedugravas”, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125  vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,

aicina pieteikties

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas vadītāja (-as) amatam

darba alga mēnesī no 784,00 līdz 854,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

 Amata galvenie uzdevumi:

 • bibliotēkas darba plānošana, organizēšana un vadīšana
 • bibliotēkas grāmatu krājumu uzturēšana un papildināšana
 • bibliotēkas informācijas sistēmas pārzināšana un lietošana
 • bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumu un norišu plānošana, organizēšana un īstenošana dažāda vecuma un interešu grupām
 • bibliotēkas apmeklētāju konsultēšana par bibliotēkā pieejamiem resursiem un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu
 • iesaistīšanās projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem
 • pārskatu par bibliotēkas darbu sagatavošana

 Prasības:

 • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā
 • vēlama profesionālā pieredze bibliotēku darba jomā
 • vēlama pieredze darba organizācijā un plānošanā

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
 • izglītību apliecinošu dokumenta kopijas

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2021.gada 26.martam pulksten 15.00 nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 65197675


Skrīveru novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000074704) izsludina vakanci

pedagoga – karjeras konsultanta amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2359 15).

Darba pienākumu veikšana – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā.

Darba līgums uz noteiktu laiku līdz 31.08.2021. Valsts izglītības attīstības aģentūras ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Darbs uz nepilnu darba laiku:

 • 0,33 likmes 7.- 9. un 10.- 12. klašu grupā;
 • 0,29 likmes 1.- 6. klašu grupā.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība,
 • pedagoga – karjeras konsultanta sertifikāts, kas apliecina prasmi vadīt individuālo konsultēšanu vispārējā un profesionālajā izglītībā.

Darba pamatpienākumi:

 • dokumentācijas veidošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai;
 • karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām gan attālināti, gan klātienē;
 • informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlei;
 • individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem;
 • sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos;
 • izpētes un metodisko darbu veikšana.

Darba attiecību uzsākšana: nekavējoties.

Lūgums iesniegt CV un PKK sertifikāta kopiju līdz šā gada 5. martam nosūtot uz e-pastu dome@skriveri.lv vai admin@auv.skriveri.lv ar norādi – PKK amatam.


Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”, reģistrācijas Nr. 4501901711, aicina darbā uz nenoteiktu laiku

speciālās izglītības skolotāju (0,25 likmes).

Prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija, valsts valodas prasme augstākajā līmenī.  Obligāta veselības pārbaude.

Motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 5. martam (pulksten 16.00) jāiesniedz personīgi Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825


Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” (reģistrācijas Nr.90001689793) aicina darbā sociālo darbinieku, divus aprūpētājus un kurinātāju.

Vakances:

*Sociālais darbinieks/-ce (uz nenoteiktu laiku) – normālais darba laiks, amata alga no 743 līdz 1035 eiro.

Prasības:

 • amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija,
 • vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā;

Galvenie darba pienākumi:

 • uzturēt un papildināt klientu elektronisko reģistru un kustības žurnālu;
 • sagatavot ikmēneša darba plānus, sarunu protokolus un atskaites;
 • individuālais darbs ar klientiem;
 • klientu iestāšanās/ izstāšanās organizēšana.

Prasmes:

 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • zināšanas problēmu risināšanā sociālajā darbā;
 • nodrošināt klientu līdzdarbības iespējas;
 • augsta stresa noturība, empātija, spēja ievērot konfidencialitāti u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514

Pieteikšanās līdz 30. 12. 2020.

 *Aprūpētājs (2 amata vietas), uz nenoteiktu laiku – summētais darba laiks ar stundas tarifa likme pārbaudes laikā 2,9970 eiro/stundā, pēc tam –3,1289 eiro/stundā.

Prasības:

 • profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs”,
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā,
 • augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar  dažāda veida traucējumiem,
 • spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514. 

*Kurinātājs (uz nenoteiktu laiku) – summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi pārbaudes laikā 3,05694 eiro/stundā, pēc tam – līdz 3,3449 eiro/stundā.

Prasības:

 • apmācība darbam ar malkas apkures katliem.

Pamatpienākumi:

 • iekurt, apkalpot un apstādināt apkures katlus un apkures sistēmas;
 • tīrīt apkures katlus;
 • ekonomiski izlietot malku.

Iesniedzamie dokumenti:

 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514.

Darba uzsākšana – nekavējoties.


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704, aicina pieteikties
sociālā rehabilitētāja (-as) amatam ar nepilnu darba laiku
Skrīveru dienas aprūpes centrā

darba alga mēnesī no 288 eiro līdz 344 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Prasības:

 • pirmā līmeņa augstākā izglītība sociālajā rehabilitācijā vai augstākā izglītība citā sociālajā jomā (var būt students)
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 25713099


 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ar nākamo mācību gadu aicina darbā:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas pamatskolas klasēs)
 • Matemātikas skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas pamatskolas klasēs)
 • Fizikas skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas vidusskolas klasēs)

Ir iespējami varianti nodrošināt ar apdzīvojamo platību.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem nr.445”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”

CV sūtīt uz skolas e-pastu admin@auv.skriveri.lv vai zvanīt pa tālr.29105065, vai interesēties Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, Stacijas laukumā 1; Skrīveros; Skrīveru novadā.