Sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas” nepieciešams kurinātājs.

Darbs kurinātājam tiek piedāvāts uz darbinieka prombūtnes laiku, taču ar iespēju pagarināt līgumu.

Summētais darba laiks saskaņā ar grafiku, stundas tarifa likme 3,0569 eiro/stundā (nakts stundu tarifa likme 4,5854 eiro/stundā).

Kurinātājam nepieciešama apliecība darbam ar malkas apkures katliem.

Galvenie darba pienākumi: iekurt, apkalpot un apstādināt apkures katlus un apkures sistēmas; tīrīt apkures katlus; ekonomiski izlietot malku.

Iesniedzamie dokumenti:
• īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV):
• izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514.


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704, aicina pieteikties
sociālā rehabilitētāja (-as) amatam ar nepilnu darba laiku
Skrīveru dienas aprūpes centrā

darba alga mēnesī no 274 līdz 311 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Prasības:

 • pirmā līmeņa augstākā izglītība sociālajā rehabilitācijā vai augstākā izglītība citā sociālajā jomā (var būt students)
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 25713099


Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

sociālo darbinieku/-ci (uz nenoteiktu laiku)

normālais darba laiks, amata alga no 700 līdz 763 EUR (pārbaudes laikā 660 EUR).

Prasības:

 • Amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija // vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā;

Galvenie darba pienākumi:

 • Uzturēt un papildināt klientu elektronisko reģistru un kustības žurnālu;
 • Sagatavot ikmēneša darba plānus, sarunu protokolus un atskaites;
 • Individuālais darbs ar klientiem;
 • Klientu iestāšanās/izstāšanās organizēšana.

Prasmes:

 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • zināšanas problēmu risināšanā sociālajā darbā;
 • nodrošināt klientu līdzdarbības iespējas;
 • augsta stresa noturība, empātija, spēja ievērot konfidencialitāti u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

 Aprūpētāju (uz nenoteiktu laiku)

summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi pārbaudes laikā 2.7393 EUR/st., pēc tam 3.1289 EUR/st.

Prasības:

 • profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs”
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar  dažāda veida traucējumiem
 • spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas

Iesniedzamie dokumenti:

 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


 

SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,
aicina pieteikties
daiļdārznieka (-ces) amatam

darba alga mēnesī no 492 eiro līdz 599 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu
 • izglītības dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 26444662


 

SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,aicina pieteikties labiekārtošanas strādnieka (-ces), traktortehnikas vadītāja (-as) amatam. Darba alga mēnesī no 518 eiro līdz 599 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

 Prasības:

 • traktortehnikas vadītāja apliecība

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu
 • traktortehnikas vadītāja apliecības kopija
 • izglītības dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 65197675


Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ar nākamo mācību gadu aicina darbā:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas pamatskolas klasēs)
 • Matemātikas skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas pamatskolas klasēs)
 • Fizikas skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas vidusskolas klasēs)

Ir iespējami varianti nodrošināt ar apdzīvojamo platību.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem nr.445”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”

CV sūtīt uz skolas e-pastu admin@auv.skriveri.lv vai zvanīt pa tālr.29105065, vai interesēties Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, Stacijas laukumā 1; Skrīveros; Skrīveru novadā.