Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

direktores vietnieku/-ci (uz nenoteiktu laiku)

 normālais darba laiks, amata alga 1035 EUR (pārbaudes laikā 930 EUR)

Prasības:

 • Augstākā izglītība sociālajā darbā // vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā;

Galvenie darba pienākumi:

 • Sociālā darba vadība iestādē;
 • Sociālās aprūpes procesa nodrošināšana;
 • Ar klientu apkalpošanu saistīto dokumentu sagatavošana, apkopošana;
 • Iestādes sociālo pakalpojumu attīstības plānošana;
 • Gada plānu, pārskatu, statistikas sagatavošana u.c.

Prasmes:

 • Sociālās jomas likumdošanas pārzināšana;
 • Veicināt sociālās aprūpes komandas darbību un pastāvīgu funkcionēšanu;
 • Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • Zināšanas darba laika uzskaites veikšanā, darbinieku darba novērtēšanā;
 • augsta atbildības izjūta, stresa noturība, ātra reakcija problēmu risināšanā u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514.


Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

sociālo darbinieku/-ci (uz nenoteiktu laiku)

normālais darba laiks, amata alga no 700 līdz 763 EUR (pārbaudes laikā 660 EUR).

Prasības:

 • Amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija // vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā;

Galvenie darba pienākumi:

 • Uzturēt un papildināt klientu elektronisko reģistru un kustības žurnālu;
 • Sagatavot ikmēneša darba plānus, sarunu protokolus un atskaites;
 • Individuālais darbs ar klientiem;
 • Klientu iestāšanās/izstāšanās organizēšana.

Prasmes:

 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • zināšanas problēmu risināšanā sociālajā darbā;
 • nodrošināt klientu līdzdarbības iespējas;
 • augsta stresa noturība, empātija, spēja ievērot konfidencialitāti u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

 Aprūpētāju (uz nenoteiktu laiku)

summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi pārbaudes laikā 2.7393 EUR/st., pēc tam 3.1289 EUR/st.

Prasības:

 • profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs”
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar  dažāda veida traucējumiem
 • spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas

Iesniedzamie dokumenti:

 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


 

SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,
aicina pieteikties
daiļdārznieka (-ces) amatam

darba alga mēnesī no 492 eiro līdz 599 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu
 • izglītības dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 26444662


 

SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,aicina pieteikties labiekārtošanas strādnieka (-ces), traktortehnikas vadītāja (-as) amatam. Darba alga mēnesī no 518 eiro līdz 599 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

 Prasības:

 • traktortehnikas vadītāja apliecība

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu
 • traktortehnikas vadītāja apliecības kopija
 • izglītības dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 65197675


Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ar nākamo mācību gadu aicina darbā:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas pamatskolas klasēs)
 • Matemātikas skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas pamatskolas klasēs)
 • Fizikas skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas vidusskolas klasēs)

Ir iespējami varianti nodrošināt ar apdzīvojamo platību.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem nr.445”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”

CV sūtīt uz skolas e-pastu admin@auv.skriveri.lv vai zvanīt pa tālr.29105065, vai interesēties Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, Stacijas laukumā 1; Skrīveros; Skrīveru novadā.