Skrīveru pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”,
reģistrācijas Nr. 4501901711,
aicina darbā uz noteiktu laiku

 • izglītības psihologu (0,5 likmes), darba alga EUR 830,00 par 1 likmi (pirms nodokļu nomaksas).

Prasības:

 • augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi,
 • reģistrācija Psihologu reģistrā,
 • psihologa sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijā.
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī,
 • obligāta veselības pārbaude.

Motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021.gada 16.septembrim (plkst.16.00) jāiesniedz personīgi Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825


Skrīveru pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”, reģistrācijas Nr. 4501901711,
aicina darbā uz nenoteiktu laiku

 • skolotāju logopēdu (0,5 likmes), darba alga EUR 830,00 par 1 likmi (pirms nodokļu nomaksas). Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija, valsts valodas prasme augstākajā līmenī. Obligāta veselības pārbaude.

Motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021.gada 16.septembrim (plkst.16.00) jāiesniedz personīgi Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825


SIA “Skrīveru saimnieks”
aicina pieteikties vakancei “namu pārzinis”

Darba pienākumi:

 • Uzņēmuma pārvaldīto namu regulāra apsekošana;
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas plānu sastādīšana un izpildes kontrole;
 • Remontdarbu plānošana, organizēšana un izpildes kontrole;
 • Ikdienas komunikācija ar dzīvojamo māju kontaktpersonām;
 • Dzīvojamo māju kopsapulču organizēšana un vadīšana;
 • Ēku apsekošana, uzkopšanas un remontdarbu kvalitātes kontrole;
 • Apsekošanas aktu sastādīšana;
 • Darbs ar parādniekiem.

Prasības pretendentiem:

 • Vismaz 4 līmeņa profesionālā kvalifikācija „namu pārzinis” (var būt pēdējā kursa students);
 • Izpratne par dzīvojamo māju inženierkomunikāciju darbības principiem;
 • Spēja strādāt komandā un patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • Labas komunikācijas prasmes;
 • Labas latviešu valodas zināšanas (vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas);
 • Spēja labā līmenī strādāt ar MS Word, MS Excel, Outlook;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības ( tiesības vadīt visu kategorijā ietilpstošos transporta līdzekļus).

Ko mēs piedāvājam:

 • Pieredzi stabilā uzņēmumā;
 • Izaugsmes iespējas ilgtermiņā;
 • Iekšējā ievadapmācība uzsākot darbu;
 • Mēneša atalgojums pārbaudes laikā 850 Eur bruto.
 • Darba vieta Daugavas iela 37,Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125.

Lūdzam iesniegts savu CV un pieredzes stāstu līdz 2021.gada 23. augustam, nosūtot uz e-pastu: saimnieks@skriveri.lv, iesniedzot birojā, vai sūtot pa pastu.


Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas” aicina darbā

aprūpētāju, (uz nenoteiktu laiku), (summētais darba laiks ar stundas tarifa likme pārbaudes laikā 3,1179 eiro/stundā, pēc tam – 3,2314 eiro/stundā.)

Prasības:

· Profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs”;
· Saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā;
· Augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar dažāda veida traucējumiem;
· Spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas

Iesniedzamie dokumenti:

· Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
· Izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti


Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas” aicina darbā

kurinātāju (uz nenoteiktu laiku), (summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi pārbaudes laikā 3,2314 eiro/stundā, pēc tam – 3,2852 eiro/stundā.)

Prasības:

· apmācība darbam ar malkas apkures katliem

Galvenie darba pienākumi:

· iekurt, apkalpot un apstādināt apkures katlus un apkures sistēmas;
· tīrīt apkures katlus;
· ekonomiski izlietot malku;
· malkas sagatavošana

Iesniedzamie dokumenti:

· Īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
· Izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti


Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”,
reģistrācijas Nr. 4501901711, aicina darbā uz nenoteiktu laiku

pirmsskolas izglītības skolotāju (1 likme).

Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība; pirmsskolas, sākumskolas skolotāja kvalifikācija; profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā; valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu. Obligāta veselības pārbaude.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 15. jūlijam  (pulksten16.00) personīgi Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Darba attiecību uzsākšana – 2021. gada 26. augustā.

Darba alga – 790 eiro par likmi.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,
aicina pieteikties
labiekārtošanas strādnieka amatam

darba alga mēnesī no 549,00 līdz 625,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu:
 • izglītības dokumenta kopija.

Pretendentus lūdzam dokumentus  iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 26444662

 


Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas” aicina darbā sociālo darbinieku un medicīnas māsu.


*Sociālais darbinieks/-ce (uz nenoteiktu laiku) – normālais darba laiks, amata alga no 751 līdz 1105 eiro.

Prasības:

* augstākā izglītība sociālajā darbā,

* vēlama pieredze līdzīgā amatā.

Galvenie darba pienākumi:

nodrošināt klientu iestāšanos iestādē un izstāšanos;

organizēt aprūpes nodaļas darbu;

uzturēt un papildināt klientu elektronisko reģistru un kustības žurnālu;

sagatavot ikmēneša darba plānus, sarunu protokolus un atskaites;

individuālais darbs ar klientiem.

Prasmes:

 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • zināšanas problēmu risināšanā sociālajā darbā;
 • nodrošināt klientu līdzdarbības iespējas;
 • augsta stresa noturība, empātija, spēja ievērot konfidencialitāti u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

* pieteikuma vēstule;

* īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);

* izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514.


Medicīnas māsa

Skrīveru novada pašvaldības aģentūrā “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””, reģistrācijas Nr.90001689793 (summētais darba laiks ar normālajam darba laikam atbilstošu stundu skaitu, stundas tarifa likme no 4.3603 EUR/st., līdz 4.6231 EUR/st.)

Prasības:

 • Ārstniecības personu reģistrs.

Pamatpienākumi:

 • SAC klientu medicīniskā aprūpe,
 • medikamentu ikdienas izdalīšana,
 • klientu pavadīšana uz ārstniecības iestādēm.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu – SAC “Ziedugravas”, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125  vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 6519751