Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”,

reģistrācijas Nr. 4501901711,

aicina darbā uz nenoteiktu laiku:

 • pirmsskolas izglītības skolotāju, darba alga par vienu likmi – 750 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Prasības:

*augstākā pedagoģiskā izglītība;

*pirmsskolas, sākumskolas skolotāja kvalifikācija;

*profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā;

*valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu.

Obligāta veselības pārbaude.

Motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2020. gada 14. jūlijam (pulksten 17.00) jāiesniedz personīgi Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Jāsāk strādāt no 2020. gada 1. augusta.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825.

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

direktores vietnieku/-ci (uz nenoteiktu laiku)

 normālais darba laiks, amata alga 1035 EUR (pārbaudes laikā 930 EUR)

Prasības:

 • Augstākā izglītība sociālajā darbā // vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā;

Galvenie darba pienākumi:

 • Sociālā darba vadība iestādē;
 • Sociālās aprūpes procesa nodrošināšana;
 • Ar klientu apkalpošanu saistīto dokumentu sagatavošana, apkopošana;
 • Iestādes sociālo pakalpojumu attīstības plānošana;
 • Gada plānu, pārskatu, statistikas sagatavošana u.c.

Prasmes:

 • Sociālās jomas likumdošanas pārzināšana;
 • Veicināt sociālās aprūpes komandas darbību un pastāvīgu funkcionēšanu;
 • Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • Zināšanas darba laika uzskaites veikšanā, darbinieku darba novērtēšanā;
 • augsta atbildības izjūta, stresa noturība, ātra reakcija problēmu risināšanā u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514.


 

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

sociālo darbinieku/-ci (uz nenoteiktu laiku)

normālais darba laiks, amata alga no 700 līdz 763 EUR (pārbaudes laikā 660 EUR).

Prasības:

 • Amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija // vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā;

Galvenie darba pienākumi:

 • Uzturēt un papildināt klientu elektronisko reģistru un kustības žurnālu;
 • Sagatavot ikmēneša darba plānus, sarunu protokolus un atskaites;
 • Individuālais darbs ar klientiem;
 • Klientu iestāšanās/izstāšanās organizēšana.

Prasmes:

 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • zināšanas problēmu risināšanā sociālajā darbā;
 • nodrošināt klientu līdzdarbības iespējas;
 • augsta stresa noturība, empātija, spēja ievērot konfidencialitāti u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


 

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

 Aprūpētāju (uz nenoteiktu laiku)

summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi pārbaudes laikā 2.7393 EUR/st., pēc tam 3.1289 EUR/st.

Prasības:

 • profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs”
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar  dažāda veida traucējumiem
 • spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas

Iesniedzamie dokumenti:

 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā steidzami vajadzīgs sētnieks.

Pilns darba laiks, uz nenoteiktu laiku.

Darba alga – 471 eiro.

Pieteikties lūgums līdz 15. maijam.

CV sūtīt uz epastu: admin@auv.skriveri.lv vai zvanīt pa tālr. 29105065.


Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

automobiļa vadītāju (uz nenoteiktu laiku) 0,5 amata vienības.

Summētais darba laiks (ar 0,5 amata vienībām atbilstošu normālā darba laika stundu skaitu), amata alga no 315 līdz 359 EUR (pārbaudes laikā 300 EUR).

Darba pienākumi:

 • veikt klientu un darbinieku pārvadāšanu ar specializēto mikroautobusu, palīdzēt klientiem ar kustību traucējumiem iekāpt un izkāpt no transportlīdzekļa;
 • uzturēt kārtībā mikroautobusu, sekot līdzi tā tehniskajam stāvoklim,
 • aizpildīt ceļazīmes par veiktajiem reisiem.

Prasības:

 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • saskarsmes kultūra, prasme sadarboties,
 • atbildība, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, ievērot ētikas normas un konfidencialitāti.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pieteikties līdz 25.maijam, darbu plānots uzsākt 1. jūnijā.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514.


Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

lietvedi (uz nenoteiktu laiku)

normālais darba laiks, amata alga no 680 līdz 720 eiro (pārbaudes laikā 580 eiro).

Prasības:

 • amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija // vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā;
 • atbildīgums, precizitāte, darba patstāvīga organizēšana, ētiskums un lojalitāte.

Galvenie darba pienākumi:

 • dokumentu (rīkojumi, darba līgumi, pārskati, tabeles u.c.) sagatavošana, kārtošana, aprites nodrošināšana, sistematizācija un sagatavošana arhivēšanai;
 • dokumentu izpildes termiņu kontrolēšana;
 • biroja darbu (skenēšana, kopēšana, u.c.) veikšana u.c.

Prasmes:

 • ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word, Powerpoint) un biroja tehniku;
 • dokumentu izstrāde, noformēšana, uzskaite, atvasinājumu izstrāde u.tml.;
 • zināšanas darba tiesībās un personas datu aizsardzības jomā;
 • vēlamas prasmes strādāt WordPress platformā SAC mājaslapas administrēšanai;

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pieteikties līdz 30.aprīlim, darba uzsākšana 1. jūnijā.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,

 reģistrācijas Nr.90001689793, aicina pieteikties darbam

sociālo darbinieku/-ci (uz nenoteiktu laiku)

normālais darba laiks, amata alga no 700 līdz 763 eiro (pārbaudes laikā 630 eiro).

Prasības:

 • Amatam atbilstoša izglītība un kvalifikācija // vēlama pieredze līdzvērtīgā amatā;

Galvenie darba pienākumi:

 • Uzturēt un papildināt klientu elektronisko reģistru un kustības žurnālu;
 • Sagatavot ikmēneša darba plānus, sarunu protokolus un atskaites;
 • Individuālais darbs ar klientiem;
 • Klientu iestāšanās/izstāšanās organizēšana.

Prasmes:

 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • zināšanas problēmu risināšanā sociālajā darbā;
 • nodrošināt klientu līdzdarbības iespējas;
 • augsta stresa noturība, empātija, spēja ievērot konfidencialitāti u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pieteikties līdz 30. aprīlim, darba uzsākšana 1. jūnijā.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514


Skrīveru novada pašvaldības aģentūrā “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,  reģistrācijas Nr. 90001689793, vajadzīgs
aprūpētājs/-a (2 vakances)

Prasības:

 • profesionālā kvalifikācija “Aprūpētājs”;
 • laba saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā;
 • augsta stresa noturība, aprūpējot klientus ar  dažāda veida traucējumiem;
 • spēja ievērot ētikas normas, konfidencialitāti un savas darbības kompetences robežas.

Summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi: pārbaudes laikā – 2,7393 eiro/stundā, pēc tam – 3,1289 eiro/stundā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt, nosūtot tos pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: info@sacziedugravas.lv.

Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514.


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,
aicina pieteikties
daiļdārznieka (-ces) amatam

darba alga mēnesī no 492 eiro līdz 599 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu
 • izglītības dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 17. aprīlim nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 26444662


 


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,aicina pieteikties labiekārtošanas strādnieka (-ces), traktortehnikas vadītāja (-as) amatam. Darba alga mēnesī no 518 eiro līdz 599 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

 Prasības:

 • traktortehnikas vadītāja apliecība

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu
 • traktortehnikas vadītāja apliecības kopija
 • izglītības dokumenta kopija

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 65197675


Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ar nākamo mācību gadu aicina darbā:

 • Latviešu valodas un literatūras skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas pamatskolas klasēs)
 • Matemātikas skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas pamatskolas klasēs)
 • Fizikas skolotāju (vismaz 15 kontaktstundas vidusskolas klasēs)

Ir iespējami varianti nodrošināt ar apdzīvojamo platību.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem nr.445”Pedagogu darba samaksas noteikumi.”

CV sūtīt uz skolas e-pastu admin@auv.skriveri.lv vai zvanīt pa tālr.29105065, vai interesēties Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, Stacijas laukumā 1; Skrīveros; Skrīveru novadā.