Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”,
reģistrācijas Nr. 4501901711,

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

pirmsskolas izglītības skolotāju (1 likme).

Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība; pirmsskolas, sākumskolas skolotāja kvalifikācija; profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā; valsts valodas zināšanas saskaņā ar Valsts valodas likumu. Obligāta veselības pārbaude.

            Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 29.jūnijam  (plkst.16.00) personīgi Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Darba attiecību uzsākšana 2021.gada 25.augustā.

Darba alga- 790 eiro par 1 likmi.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825


Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”,
reģistrācijas Nr. 4501901711,

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

speciālo pedagogu (0,5 likmes).

Prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021.gada 18.jūnijam  (plkst.16.00) personīgi Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestādei „Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125, vai jānosūta pa pastu, vai jāsūta uz e-pastu: spriditis@skriveri.lv.

Darba attiecību uzsākšana 2021.gada 1.septembrī.

Darba alga- 790 eiro par 1 likmi.

Kontakttālruņi: 65197189 vai 26424825


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704,
aicina pieteikties
labiekārtošanas strādnieka amatam

darba alga mēnesī no 549,00 līdz 625,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule ar īsu iepriekšējā darba pieredzes aprakstu:
 • izglītības dokumenta kopija.

Pretendentus lūdzam dokumentus līdz 2021.gada 7. jūnijam pulksten 18.00 iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 26444662

 


Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas” aicina darbā sociālo darbinieku un medicīnas māsu.


*Sociālais darbinieks/-ce (uz nenoteiktu laiku) – normālais darba laiks, amata alga no 751 līdz 1105 eiro.

Prasības:

* augstākā izglītība sociālajā darbā,

* vēlama pieredze līdzīgā amatā.

Galvenie darba pienākumi:

nodrošināt klientu iestāšanos iestādē un izstāšanos;

organizēt aprūpes nodaļas darbu;

uzturēt un papildināt klientu elektronisko reģistru un kustības žurnālu;

sagatavot ikmēneša darba plānus, sarunu protokolus un atskaites;

individuālais darbs ar klientiem.

Prasmes:

 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, Word) un biroja tehniku;
 • zināšanas problēmu risināšanā sociālajā darbā;
 • nodrošināt klientu līdzdarbības iespējas;
 • augsta stresa noturība, empātija, spēja ievērot konfidencialitāti u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

* pieteikuma vēstule;

* īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV formātā);

* izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 65197514.


Medicīnas māsa

Skrīveru novada pašvaldības aģentūrā “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””, reģistrācijas Nr.90001689793 (summētais darba laiks ar normālajam darba laikam atbilstošu stundu skaitu, stundas tarifa likme no 4.3603 EUR/st., līdz 4.6231 EUR/st.)

Prasības:

 • Ārstniecības personu reģistrs.

Pamatpienākumi:

 • SAC klientu medicīniskā aprūpe,
 • medikamentu ikdienas izdalīšana,
 • klientu pavadīšana uz ārstniecības iestādēm.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule,
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Pretendentus lūdzam dokumentus nosūtīt pa pastu – SAC “Ziedugravas”, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125  vai elektroniski uz e-pasta adresi: diana.bebre@skriveri.lv. Kontakttālrunis: 26421535 vai 6519751


SKRĪVERU NOVADA DOME, reģistrācijas Nr.90000074704, aicina pieteikties
sociālā rehabilitētāja (-as) amatam ar nepilnu darba laiku
Skrīveru dienas aprūpes centrā

darba alga mēnesī no 288 eiro līdz 344 eiro (pirms nodokļu nomaksas)

Prasības:

 • pirmā līmeņa augstākā izglītība sociālajā rehabilitācijā vai augstākā izglītība citā sociālajā jomā (var būt students)
 • saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV)
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Pretendentus lūdzam dokumentus iesniegt Skrīveru novada pašvaldības administrācijas lietvedības nodaļā, Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: dome@skriveri.lv.

Kontakttālrunis: 25713099