Izsolē, kas notika 2017.gada 24.augustā Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, Aija Vilka ieguva nomas tiesības uz telpu Nr. 18 Daugavas ielā 88a, Skrīveros, Skrīveru novadā, ar nomas maksu 1 euro bez PVN par vienu nomājamo telpu kvadrātmetru mēnesī.

Nomas tiesības uz telpām Nr.23 un Nr.24 Daugavas ielā 88 A, Skrīveros, Skrīveru novada, ar nomas maksu 1 euro bez PVN par vienu nomājamo telpu kvadrātmetru mēnesī ieguva Ieva Anševica.