Skrīveru novada dome 2018.gada 20.martā plkst.15.00 Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā mutiskā izsolē ar augšup ejošu soli pārdos pašvaldībai piederošas automašīnas:

  • autobusu Ford Transit, reģistrācijas Nr. HC 5860, izlaides gads 2008., izsoles nosacītā cena 2500 euro;
  • vieglo automašīnu Škoda, reģistrācijas Nr. GJ 8823, izlaides gads 2007., izsoles nosacītā cena 2000 euro.

Iesniegt pieteikumus var Skrīveru novada domē Daugavas ielā 59, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV – 5125 līdz 2018.gada 19.martam plkst. 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.skriveri.lv vai Skrīveru novada domē. Automašīnas var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni 29296165 vai 26444662.

Izsoles noteikumi Ford Transit

Izsoles noteikumi Skoda