Noslēdzies projekts “Ar rokām – Zemgalē!”

Turpinot pērn iesāktās mākslas aktivitātes, arī šovasar Skrīveru dienas aprūpes centrā notika trīs radošās darbnīcas: keramikas, filcēšanas un gleznošanas, šoreiz gleznās iedzīvinot Skrīveru ielas un vietas. Uzņēmuma “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajā Zemgales kultūras programmas konkursā projektam “Ar rokām – Zemgalē!” piešķirti 765 eiro.

“Ar rokām – Zemgalē!” ir kā turpinājums pagājušā gada iesāktajām mākslas aktivitātēm, kad pērn dienas aprūpes centra klienti un darbinieki mācījās gleznot, dodoties plenēros un mākslas darbos iedzīvinot Skrīveru skaistākās vietas.

Pirmā darbnīca – keramikas – norisinājās jūnijā. Tajā tika gatavoti māla trauki pēc zemgaļu senajām tradīcijām. Zemgales tradicionālā keramika atšķiras no Latgales podnieku izstrādājumiem, tā ir ļoti lakoniska, un keramiķes Veldas Mizišas vadībā darbnīcas dalībnieki gatavoja sadzīvē noderīgus traukus – šķīvjus, bļodas, krūzes, svečturus.

Jūlijā norisinājās gleznošanas darbnīca, kurā visu mēnesi tika gleznotas Skrīveru ielas, vietas, ēkas un citas katram māksliniekam nozīmīgas vietas Skrīveros. Darbi tapa darbnīcas vadītājas Zigrīdas Annuškānas vadībā.

Augustā notika vilnas filcēšanas darbnīca, kurā taps gleznas filca tehnikā. Pēc darbnīcas vadītājas Signes Kāpas sagatavotajām Zemgales ainavām vai pašu dalībnieku izvēlētajiem dabas skatiem, tika veidotas gleznas rāmīšos, gan izmantojot filcēšanas adatas, gan citas filca apstrādes tehnikas.

Lai gan epidemioloģiskās situācija valstī bija neprognozējama un līdz ar to valdības izvirzītie noteikumi – mainīgi, projekta aktivitātes iesaistījās 20 interesenti gan no dienas aprūpes centra klientu loka, gan no tuvākas un tālākas apkārtnes.

Ieskats projekta laikā radītajos darbos galerijā: https://www.skriveri.lv/gallery-list/projekta-ar-rokam-zemgale-raditie-darbi/

Edvarts Pāvulēns
Skrīveru dienas aprūpes centra vadītājs