Nobalsojiet par savu skici!
SKICE. Viens no variantiem, kāds varētu izskatīties Skrīveru kultūras centra pagalms.

Saistībā ar ieceri sakārtot Skrīveru kultūras centra pagalmu, vēlamies lūgt arī iedzīvotāju viedokli, izsakot savu redzējumu, kādam vajadzētu izskatīties jaunajam pagalmam. Nobalsojiet par savu variantu un izsakiet savas idejas un ieteikumus!

Drīz sāksies Skrīveru kultūras centra ēkas fasādes atjaunošanas darbi, tad plānots izbūvēt lietusūdens novadīšanas sistēmu, bet nākamais solis būs pagalma sakārtošana. Drīz tiks uzsākta iepirkuma procedūra, lai veiktu laukuma pie Skrīveru kultūras centra ieejas projektēšanas darbus, taču aktuāli ir noskaidrot, kādam vajadzētu izskatīties jaunajam pagalmam.

Patlaban ir izstrādāti pieci skiču varianti, kāds varētu izskatīties laukums pie Skrīveru kultūras centra ieejas – A. Upīša ielas posms starp Sporta un Kastaņu ielām. Ir iecere tur ierīkot vietu gan automašīnu novietošanai, gan laukumu, kurā rīkot brīvdabas pasākumus.

Par laukuma konceptu Skrīveru novada domes kultūras komiteja lems 20. aprīlī. Līdz 19. aprīlim lūdzam iedzīvotājus nobalsot par savu skices variantu.

Saite uz aptauju: https://forms.gle/HWZNkfm9zQ5tZWRr9

Paldies par atsaucību!