Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 2020/2021  Aizkraukles reģionālais fināls  notika attālināti

Daudzas aktivitātes atceltas vai pārceltas, bet “Skaļās lasīšanas” sacensība notika. Šogad Skaļās lasīšanas sacensības Latvijā notiek jau ceturto gadu.  Lai gan otro gadu pēc kārtas tas notika attālināti, mēs tomēr esam priecīgi, ka ir šāda iespēja piedalīties.

Šogad konkursa nolikumā izmaiņas – piedalījās tikai 5.klašu skolēni, jo rudenī, kad notiks Latvijas fināls, šie skolēni būs jau 6.klasē.

No mūsu Aizkraukles reģiona šajā sacensībā startēja Skrīveru , Kokneses un Pļaviņu čaklie lasītāji.

Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja Sandra Trakina (no kreisās), konkursa dalībnieces no Skrīveriem Sofija Barkāne, Estere Zālīte un skolotāja Daina Vancāne-Viļuma.

Dalībnieki iesūtīja sava priekšnesuma video, kurā dalībnieks iepazīstina ar sevi, pastāsta par grāmatas izvēli, sniedz nelielu ieskatu grāmatas tēlos, notikumā un lasa skaļi izvēlēto grāmatas fragmentu. Visus video skatījās, klausījās un vērtēja ļoti īpaša žūrija : bibliotēku darbinieki un paši dalībnieki.

2021. gada Skaļās lasīšanas Aizkraukles reģiona fināla sacensību uzvarētāja ir Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 5.klases skolniece Estere Riekstiņa . Uzvarētāja iegūs tiesības rudenī piedalīties valsts finālā Rīgā, kur sacensību 3.posmā tiksies ar pārējiem reģionu fināla dalībniekiem.

Otro vietu ieguva Estere Zālīte no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 5.klases.

Trešo vietu izcīnīja Rinalds Striķis no Pļaviņu vidusskolas 5.klases.

Liels paldies par dalību un uzdrīkstēšanos piedalīties šajā sacensībā Sofijai Barkānei no Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 5.klases.

Paldies vecākiem, bez kuru līdzdalības nevaram nekādi iztikt.

Paldies arī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas latviešu valodas skolotāja Dainai Viļumai- Vancānei, bez kuras atbalsta arī nevara iztikt.

Paldies mūsu kolēģītei Antrai Vasiļevskai  no Kokneses bibliotēkas, kas ir arī mūsu Aizkraukles reģiona kuratore, viņa uzņēmās mvisu lielo darbu, lai sagatavotu vērtēšanas kritērijus, apkopoja video un sagatavoja rezultātu kopsavilkumu.

Vislielākais paldies pašiem dalībniekiem!

Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja S.Trakina