Mežā uzmanīgi ar uguni!

Pēdējo divu nedēļu laikā Bundzes mežā Skrīveros divreiz ir izcēlies ugunsgrēks, kura dzēšanā bija nepieciešama ugunsdzēsēju palīdzība. Var tikai minēt, vai minētās ugunsnelaimes bijusi ļaunprātīga rīcība vai ugunsdrošības prasību neievērošana, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem.

Skrīveru novada dome aicina meža apmeklētājus būt atbildīgiem –  nededzināt, neatstāt mežā nenodzēstus izsmēķus un vienmēr atcerēties, ka meža teritorija ir paaugstinātas ugunsdrošības riska zona.

Gribam arī atgādināt, ka Bundzes mežs ir pašvaldības īpašums un tajā kategoriski aizliegts izmest auto riepas un citus sadzīves atkritumus.

Informējam, ka saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 43. panta 2. daļu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu:  fiziskai personai – no 14 līdz 200 naudas soda vienībām (70 līdz 1000 eiro), bet juridiskai personai- no 50 līdz 560 naudas soda vienībām (250 līdz 2800 eiro).

Santa Novikova,
Skrīveru novada domes kārtībniece