LLU Zemkopības institūts aicina apmeklēt semināru par graudaugu audzēšanu un  zāles kompostu gatavošanu.

Seminārs notiks 20. oktobrī plkst. 11.00 LLU Zemkopības institūtā Skrīveros, adrese: “Selekcija”, Skrīveri.  Seminārā varēs iegūt informāciju par augšņu agroķīmiskās izpētes nozīmīgumu laukaugu mēslošanas līdzekļu izvēlē un lietošanā, sertificētas sēklas nozīmi, kā arī par dažādu kompostu gatavošanu no lopbarībai neizmantotās zāles.

Papildus informācija un pieteikšanās: Jānis Vigovskis, LLU Zemkopības institūta direktors, e-pasts: janis.vigovskis@llu.lv; tālr. 26017777

Demonstrējumi ierīkoti LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros:

  • LAD 240118/P15 „Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktās un lopbarībai neizmantotās zāles”
  • LAD 240118/P25 „Mēslošanas līdzekļu izmantošana laukaugu sējumos, balstoties uz augšņu agroķīmisko izpēti, dažādos Latvijas reģionos”
  • Graudaugu sējuma ierīkošanas pamatnosacījumu ievērošana dažādos Latvijas reģionos, (Projekta līguma Nr. LAD 240118/P27, 27. lote).

 Kontaktinformācija: Jānis Vigovskis, 26017777

Datums: Otrdiena, 20. oktobris, 2020

Vieta: LLU Zemkopības institūts,

Adrese: „Selekcija”, Skrīveri, Skrīveru novads