Lauku saimniekiem

Līdz 1. apīlim Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var iesniegt lauku bloku precizēšanas pieprasījumus par jaunu lauksaimniecības zemes gabalu iekļaušanu lauku blokos, par esošo lauku bloku precizēšanu, par jaunu ainavas elementu iekļaušanu ekoloģiski nozīmīgu platību slānī, lauksaimnieka bloka izveidi.

 Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja:

  1. klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību;
  2. pievienot jaunus ainavas elementus;
  3. no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Platībai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir jābūt sakoptai, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.

Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Izmantojot LAD resursus, informāciju sagatavoja
Sarmīte Jansone, tālrunis 20173177