Kur likt izlietoto eļļu un automašīnu akumulatorus?

Jaunajā šķiroto atkritumu laukumā Birzes ielā 2A tagad pieņem arī atstrādātās eļļas, eļļu filtrus, baterijas un automašīnu akumulatorus. Tos laukumā var nodot bez maksas.  

Automašīnu eļļas atkritumi, tostarp lietotas iekšdedzes dzinēju un pārnesumu kārbu eļļas, minerālās smēreļļas un tamlīdzīgas, satur dažāda veida piemaisījumus, kuri ir kaitīgi cilvēka veselībai un apkārtējai videi, tādēļ normatīvajos aktos tās klasificē kā bīstamos atkritumus.

Arī ar baterijām un automašīnu akumulatoriem nedrīkst apieties kā ar parastiem sadzīves atkritumiem – akumulatori kā jebkuras baterijas satur smagos metālus un citas ķīmiskas vielas, kas caur vidi nonāk cilvēka organismā un var nodarīt lielu kaitējumu veselībai.

 Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Skrīveros, Birzes ielā 2A, šos bīstamos atkritumus pieņem bez maksas. Laukuma darba laiks:

  • pirmdien – slēgts;
  • otrdien – no pulksten 10.00 līdz 18.00;
  • trešdien – no pulksten 10.00 līdz 18.00;
  • ceturtdien – no pulksten 12.00 līdz 20.00;
  • piektdien – no pulksten 10.00l līdz 18.00;
  • sestdien – no pulksten 10.00 līdz 18.00;
  • svētdien – slēgts.

 Svarīgi!

  • Atstrādātās eļļas pieņem tikai hermētiski noslēgtos iepakojumos (plastmasas kannās līdz 5 litri).
  • Eļļu filtrus pieņem tikai iepakotus plastmasas maisiņā.