Adrese:Andreja Upīša ielā 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Tālrunis:65197459
Fakss:65197460
E-pasts:sandra.trakina@skriveri.lv

Reģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā nr. 90009169837 Datums 21.09.2009.

Reģistrācija LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā nr. BLB 0295 Datums 01.12.2003.

Skrīveru bērnu bibliotēkas Nolikums

SKRĪVERU BĒRNU BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

E-pasts:

vadītāja Sandra Trakina
sandra.trakina@skriveri.lv
bibliotekāre Ināra Zīmele
inarazimele@inbox.lv

Darba laiks:

Pirmdiena10:00 – 17:00
Otrdiena 10:00 – 17:00
Trešdiena 11:00 – 18:00
Ceturtdiena 10:00 – 17:00
Piektdiena 10:00 – 17:00
Sestdiena, svētdienaBrīvdienas
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – spodrības diena.

Sandra Trakina

Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja Sandra Trakina

Ināra Zīmele

Skrīveru bērnu bibliotēkas bibliotekāre Ināra Zīmele

Statistika uz 2020.gada 1.janvāri:

Bibliotēkas krājums8644
Lietotāju skaits408
Izsniegums5563
Apmeklējumu skaits3860

Skrīveru bērnu bibliotēka ir Skrīveru novada domes struktūrvienība. Skrīveru bērnu bibliotēka ir dinamisks kultūras, informācijas un izglītības centrs. Bibliotēkas mērķis ir attīstīt un pilnveidot bibliotēkas pakalpojumus, kas sekmē bērnos un jauniešos lasītprieku. Skrīveru bērnu bibliotēka nodrošina bibliotēkas lietotājus ar mūsdienīgu kvalitatīvu pakalpojumu klāstu, ceļot bibliotēkas prestižu un nozīmi sabiedrībā. Bibliotēka organizē jauno grāmatu apskatus, izstādes, literārus pasākumus, ekskursijas. No 2009. gada piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2017. gadā uzsākta dalība nacionālā projektā “Skaļās lasīšanas sacensība.” “Ziemeļvalstu literatūras nedēļa” savu dalību sākām 2005.gadā.

Bibliotēkā Tu vari saņemt ne tikai grāmatas, bet vari lasīt žurnālus , avīzes, skatīties filmas un iepazīties ar dažādām izstādēm. Tu vari piedalīties bibliotēkas pasākumos. Tu varēsi iemīlēt grāmatas, kādas lasa bērni Latvijā un citās pasaules valstīs.

Bibliotēkā pieejamas bezmaksas internets , arī WIFI, bibliotēkas abonētas datubāzes, kurās savāktā informācija var palīdzēt Tev atrast noderīgas lietas rakstot projektus, kursa darbus vai vienkārši meklējot atbildi uz kādu jautājumu.

Bibliotēkas vēsture

Skrīveru bērnu bibliotēka dibināta 1974. gadā, to apliecina Bibliotēkas pase.

Skrīveru bērnu bibliotēka atrodas kultūras centra telpās, ēka celta 1927.gadā.

2003. gada 1. decembrī Skrīveru bērnu bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā, ar Bibliotēkas reģistra numuru BLBO296 .

2005.gadā bibliotēkā tiek uzstādīti pirmie trīs datori un lāzerprinteris, tie tika iegūti VVBIS projekta ietvaros. Sākas bibliotēkas automatizācijas process. Bibliotēkai VVBIS projekta ietvaros ierīkots arī Internets. Šajā gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādājāmies arī krāsu printeri.

2007. gadā Skrīveru bērnu bibliotēkai tika piešķirtas lietošanas tiesības (licence) bibliotēku informācijas sistēmas ALISE programmatūras moduļu lietošanai ALISE-i.

2018.gada vasarā Skrīveru bērnu bibliotēka pārceļās uz plašākām telpām.